Tekst en foto’s:    Carlo vd Kieboom, kasthouder Stichting Hofvogels

Op de Sint Joapiksmarkt in juli 2016 kwamen we in contact met de Stichting Hofvogels. We waren net in het buitengebied van Markelo komen wonen en iedere avond zat er een uil parmantig uit te kijken over ons erf vanaf de nok van ons in aanbouw zijnde huis. Op die markt kwamen we te weten dat het om een steenuil ging. We vertelden ook wat onze ideeën waren over de herinrichting van ons erf. Zo kwamen we bij elkaar. Ons erf is in de winter van 2016-2017 een studieobject geweest voor de cursisten van de Steenuilenwerkgroep. De ideeën van de verschillende groepen cursisten zijn uitgewerkt in een erfinrichtingsplan waar het creëren van een prettige leefomgeving voor de steenuil is samengekomen met onze wensen:

  • Houtwal en houtsingel;
  • Hoogstamboomgaard;
  • Hagen;
  • Rommelhoekje;
  • Grasveld;
  • Graanveld.

De vrijwilligers van Stichting Hofvogels hebben bij ons een broedkast geplaatst. Ook hebben ze gezorgd voor een financiële bijdrage aan de erfinrichting vanuit een project waarbij plantmateriaal kosteloos ter beschikking werd gesteld. Om de steenuil te behouden is er een broedkast opgehangen in een van onze grote eiken. Al twee jaar op rij hebben steenuilenparen gebroed; en met succes. Zeven jonge steenuilen zijn uitgevlogen na eerst door pa en ma steenuil flink gevoerd te zijn met kevers en muizen.

 

 

Met de goede wil, inspanning en bijdrage van meerdere partijen is er op ons erf een mooie biotoop voor de steenuil gecreëerd. Deze biotoop gaan we in stand houden. Het is prachtig om ’s avonds en ’s nachts de karakteristieke roep van de steenuil te horen en om in het broedseizoen de jacht van de steenuil gade te slaan.