Dat steenuilen op de meest onvoorstelbare plaatsen broeden bleek enkele weken geleden wel weer in Hengevelde, waar een steenuilenpaartje de door onze Stichting geplaatste nestkasten negeerde en kozen voor een meer natuurlijke broedlocatie onder de dakpannen aan de voorzijde van het woonhuis van de erfbewoners. Een erf waar steenuilen al een groot aantal jaren broeden en door het instorten van een stuk muur enkele jaren terug hun oude vertrouwde nestplaats inruilden voor een plaatsje onder de pannen. 

Waar we als Stichting de speciaal door ons geplaatste nestkasten op broedende steenuilen controleren, was het op dit erf een ander verhaal. Hier had het echtpaar steenuil besloten de fraaie nestkast links te laten liggen en gewoon ouderwets onder de pannen te kruipen. En met resultaat. De bewoners waren door gerommel en gestommel onder de pannen enige weken terug al alert gemaakt op de aanwezigheid van de steenuilen en de eerste controles leverde meteen een hit op met een drietal pas geboren kuikens die in een heerlijk nest tegen de pannenlatten onder de dakpannen lagen.

 

 

 

Besloten werd de jonge kuikens enkele weken later te ringen en zo gebeurde het afgelopen vrijdag 29 mei. Het dak was goed bereikbaar en na het wegschuiven van twee dakpannen keken de 4 flink uit de kluiten gewassen kuikens ons verbaasd aan. Moeder steenuil was maar vast omhoog geklommen, maar ook zij was makkelijk te pakken. De vier kleintjes zijn eerst van een ringetje voorzien, gewogen en gemeten en daarna was moeder aan de beurt. Ook zij was nog niet in het bezit van een mooie ring en heeft er ook een gekregen. De pullen waren in een prima conditie, goed op gewichten geschat op ongeveer 17/19 dagen oud. Moeder was ook in een goede conditie, de broedvlek mooi te zien. Na dit avontuur is de familie steenuil terug onder de pannen gezet en we hopen voor ze dat het de komende 2 weken niet al te warm wordt. Nog even en ze kunnen naar buiten.

Miriam Bak. Vrijwilligster Stichting Hofvogels