Tekst en foto’s:  Han Brinkcate/ Stichting Hofvogels .

Het is een bekend gegeven dat veel steenuilenparen onder de asbestdaken van schuren en stallen een broedlocatie hebben gevonden. Veel van deze broedlocaties zijn bekend omdat erfbewoners op zonnige dagen de steenuilen kunnen zien genietend in het zonnetje. Een beeld dat echter dreigt te verdwijnen onder de noodzakelijke asbestsaneringen die nu al overal plaatsvinden in onze gemeente.

Steenuilen hebben in de loop van de tijd van de nood een deug gemaakt. Door het verdwijnen van de vele natuurlijke broedlocaties, zijn ze meer en meer gaan broeden onder de bekende asbestdaken van schuren en stallen op de erven in het buitengebied. De ervaringen hebben geleerd, dat de steenuil op de meest rare plekken kan broeden. Als deze maar toegankelijk, veilig en comfortabel zijn. Onder de asbestdakbedekkingen vinden de steenuilen broedlocatie die aan deze eisen voldoen. Nu de asbestsaneringen in volle gang zijn en de steenuilen hun vertrouwde plekje gaan of dreigen te verliezen, zullen ze gedwongen op zoek moeten naar alternatieve broedlocaties. Het plaatsen van een nestkast in de directe omgeving van het te slopen dak biedt veelal uitkomst. Als Stichting zijn we alert om in dit soort situaties uitkomst te bieden en een nestkast te plaatsen op het erf.

Vanuit het belang van een gezonde leefomgeving is het noodzakelijk dat deze asbestdaken uit ons milieu verdwijnen. De gevolgen van deze sluipmoordenaar zijn bekend. Echter heeft dit gevolgen voor een aantal diersoorten, waaronder de steenuil. Help deze bekende en gewaardeerde erfbewoner en laat ons in dit soort situaties een nestkast plaatsen.