Met circa 300 nieuwe uilskuikens kunnen de vrijwilligers van de Stichting Hofvogels terugkijken op een zeer geslaagd broedseizoen 2017. Het mooie voorjaar en het grote aanbod aan muizen voorspelden eind maart al een overvloed aan jonge uilen. Bijzonder was een kerkuilenpaar dat deze zomer twee keer broedde. Nadat ergens in mei het 1e broedsel al uitvloog, sloeg het zelfde uilenpaar eind mei voor de tweede keer aan het broeden. Uiteindelijk bracht het paar negen jonge kerkuilen voort. Wel gooide een koude periode in april kortstondig roet in het eten en werden meerdere nestkasten belaagd door marters.

De grootste ontwikkelingen deden zich voor bij de steenuilen. Daar waar in 2016 in totaal 120 broedparen 90 kuikens voortbrachten, steeg dit aantal in 2017 met meer dan 100%. Dit jaar broedden 195 steenuilen paartjes en brachten samen 200 uilskuikens voort. De kerkuilen broedden als vanouds in de bekende nestkasten en brachten net als in 2016 circa 105 uilskuikens voort. Door het tweede broedsel in Wiene scoorde 2017 net iets hoger.

De succesvolle ontwikkeling bij de steenuilen kan een indicatie zijn dat het adoptieplan Hof voor de Steenuil succesvol is. De projectmatige aanpak heeft niet alleen het inzicht in een aantal onbekende territoria van steenuilen vergroot. Ook meldden meerdere erfbewoners zich met de mededeling dat er steenuilen op hun erf broedden. De gezamenlijke aanpak, waarbij de gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel, de IVN’s Diepenheim en Markelo, de scholen en de Stichting Hofvogels zal in 2018 een vervolg krijgen. De aanpak zal zich dan onder andere richten op het geven van erf- en gebiedsadviezen, op educatie en voorlichting.