Als gevolg van een toenemende overlast van de eikenprocessierups, werden dit vroege voorjaar in opdracht van de gemeente Hof van Twente door vrijwilligers van de Stichting Hofvogels circa 260 nestkasten voor de kool- en pimpelmees opgehangen in eiken op een groot aantal kwetsbare locaties in de gemeente Hof van Twente. De nestkasten werden opgehangen op verzoek van de gemeente die dit jaar koos voor deze milieuvriendelijke aanpak in tegenstelling tot het preventief bestrijden met chemische bestrijdingsmiddelen. Deze methode blijkt niet 100% effectief te zijn en heeft vooral negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Bij deze vorm van bestrijding worden niet alleen de eikenprocessierupsen gedood, maar ook de vele andere insecten die in de eiken leven en weer allerhande vogels en zoogdieren aantrekken die in deze bomen broeden en schuilen.

 

 

 

Het plaatsen van nestkasten voor kool- en pimpelmees is landelijk een veel toegepaste milieuvriendelijke methode in de strijd tegen de toenemende overlast van de eikenprocessierups. De larven van de rups zijn niet alleen stapelvoedsel voor de jonge mezen. Ook de volwassen vogels doen zich al tegoed aan de volwassen rupsen. Nadat de rups van zijn brandharen is ontdaan door de mees, blijkt hij een smakelijk hapje te zijn.

Nadat alle 260 nestkasten tijdens het broedseizoen waren gecontroleerd, kon nog niet worden vastgesteld of de mezen zich al massaal tegoed hadden gedaan aan de larven van de rups. In 30% van de opgehangen nestkasten werd gebroed door een kool- of pimpelmees en 13% van de nestkasten bleek zelfs bezet te zijn door de bonte vliegenvanger.

Tijdens de controleperiode van april tot en met mei werden verder nog nauwelijks de bekende nesten of larven van de eikenprocessierups aangetroffen. Deze werden pas gesignaleerd nadat de jonge mezen al waren uitgevlogen. Mogelijk dat tweede mezenbroedsels alsnog de strijd aangaan met de rupsen. Ook bleek dat er in die periode voldoende alternatieve voedsel voor de jonge mezen aanwezig was in de vorm van de rupsen van de eikenbladroller en vele particulieren zelf ook al nestkasten hadden opgehangen, die buiten de controles vielen.

 

 

Op dit moment wordt de eikenprocessierups weer veelvuldig gesignaleerd en is de verwachting zelfs dat de overlast ten opzichte van vorig jaar verder zal toenemen.  Ook wordt één van de opgehangen nestkasten momenteel bedreigd door de irritante rups, zoals uit bijgaande foto blijkt.

De gemeente Hof van Twente laat de overlast gevende rupsen momenteel zoveel mogelijk wegzuigen conform de richtlijnen en zorgt er zo voor de overlast tot een minimum te beperken. Overlastmeldingen kunnen via de website van de gemeente worden opgegeven. Gildebor beheert de meldingen en zorgt voor de afhandeling.