Vorige week vond de wekelijke start van de nestkastencontroles van spreeuwen plaats op de speelvelden van de Twentsche Golfclub aan de Almelosestraat in Ambt Delden. De controles, uitgevoerd door vrijwilligers van de Stichting Hofvogels en de greenkeeper van de golfclub, ondersteunen het promotieonderzoek van Anne Kwak van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit onderzoek richt zich op de invloed die systemische pesticiden hebben op zangvogels en vindt plaats gedurende het gehele broedseizoen van de spreeuwen.

De speelvelden van de golfclub lenen zich uitstekend voor een dergelijk onderzoek. De laatste jaren werd daar met succes geïnvesteerd in het aantrekken van talrijke spreeuwenkolonies tijdens het broedseizoen, door talrijke nestkasten langs de speelvelden op te hangen. De spreeuwen doen zich tijdens het broedseizoen tegoed aan de overvloed van emelten en engerlingen, die zich dan in de zoden van de grasmatten van de greens bevinden en werken zo mee aan de verdelging van deze larven. De win win situatie ontstaat door een aanzienlijk verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen door de golfclub en een gezond en strak speelveld voor de golfers.

Naast het controleren van de nestkasten, het volgen en registreren van de broedresultaten zullen o.a. insectenvallen en camera,s worden ingezet om de voedingspatronen van de spreeuwen te kunnen volgen. Voedselmonsters en biometrische gegevens van de jong geboren spreeuwen vullen het onderzoek aan.

Tijdens de controles viel op, dat met name de oudere nestkasten, circa 5 jaar geleden opgehangen, de voorkeur genieten van de spreeuwen. In meerdere van deze kasten waren de spreeuwen bezig met het bouwen van een nest. De nieuwere kasten hadden vooral de voorkeur van koolmezen en boomklevers.