De uil is door de jaren heen onderwerp van spreekwoorden en gezegden. Zijn er nog anderen laat het ons weten. Arjan Grobben kwam deze tegen

 • een uiltje knappen: een dutje doen;
 • als de stok stijf staat is de uil gaan vliegen: zit je eenmaal met een erectie, dan is de wijsheid ver te zoeken;
 • een uil vangen: een grote strop hebben;
 • elke uil meent dat zijn jong een valk is: ieder denkt dat zijn kind het beste is;
 • hij is een uil: hij is een dwaas, een stomkop;
 • uilen naar Athene dragen: nutteloos werk verzetten;
 • wat baten kaars en bril als de uil niet zien en lezen wil: het is vruchteloos iemand te willen voorlichten als hij dat iet wil;
 • hij ziet eruit als een uil in doodsnood: hij ziet er angstig uit;
 • er vliegen geen uilen met bonte kraaien: niet-soortgenoten trekken niet met elkaar op;
 • hij staaroogt als een uil in de zon:hij kijkt wezenloos voor zich uit;
 • als de uilen preken: nooit;
 • uilen vliegen met uilen: soortgenoten gaan vaak alleen met elkaar om;
 • een uil vangen: een grote tegenvaller te verduren krijgen;
 • iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest: wijsheid komt met de jaren.