Enkele weken geleden werd er overdag in een tuin één van de wijken in Delden een wat trieste kerkuil gezien zittend op een net geknotte knotwilg  Dit bijzondere voorval (kerkuilen worden overdag namelijk zelden waargenomen) werd gefotografeerd door de eigenaar van de tuin waar de kerkuil werd gezien. Vervolgens deelde hij het filmpje met zijn buurtbewoners. Het filmpje bracht een enorm “Uilen” enthousiasme teweeg onder de buurtbewoners.

Er werd een relatie veronderstelt met de kap van een bosperceel van enkele dagen geleden. Een bosperceel dat grensde aan de wijk en de kerkuil zodoende zijn natuurlijke broedplaats / roetsplaats was kwijt geraakt. Er werd dan ook meteen een spontane inzamelingsactie georganiseerd om een kerkuilenkast aan te schaffen. Dit bracht een geldbedrag bijeen, waardoor naast de kerkuilenkast ook nog eens drie andere kleinere nestkastjes konden worden aangeschaft. Restte enkel nog de vraag waar moet hij worden opgehangen? Hiervoor werd advies gevraagd van de Stichting Hofvogels.

 

 

Vrijwilligers van de stichting namen op locatie polshoogte om de buurtbewoners bij deze vraag te adviseren. Dit bleek uiteindelijk niet zo makkelijk te zijn als het in eerste instantie leek . Kerkuilenkasten worden vooral binnen in schuren tegen één van binnenmuren opgehangen met het vlieggat naar buiten gericht. Dit bleek daar echter nergens te realiseren. In overleg met de buurtbewoners werd een boom vlak bij de plaats waar de kerkuil was gesignaleerd als optie gekozen. Zo gezegd zo gedaan en het ophangen en inrichten van de kerkuilenkast werd een week later verzorgd door Hofvogels, die daarbij ook nog de extra aangeschafte nestkastjes in verschillende bomen ophingen. De controle van de kerkuilenkast zal ook door Hofvogels worden verzorgd. Iedereen hoopt natuurlijk, dat ondanks de bijzondere locatie, de nestkast snel bewoont gaat worden. Al met al  dus een hartverwarmende spontane actie van de buurtbewoners die hiermee hun bewondering voor deze prachtige uilen in daden omzette.