De huiszwaluw heeft het moeilijk en wordt in zijn voortbestaan bedreigd. De soort komt in de problemen omdat bewoonde nesten bij droogte uit elkaar en naar beneden vallen. De natuurlijke bouwstoffen voor de nesten is van steeds mindere kwaliteit. Het vinden van geschikte modder als bouwstof voor de nestbouw is op sommige plekken meer en meer een probleem aan het worden. Het aantal boerderijen met vee neemt af evenals de weidegang van vee. Drinkplaatsen in weides vormden van oudsher de ideale verzamelplaats voor de benodigde en kwalitatief goede bouwstoffen om nesten mee te maken. Het aanleggen van modderbaden brengt soms enige uitkomst. Het maken en ophangen van kunstnesten blijkt uit ondervinding echter een zeer goede oplossing om dit toenemende probleem te cancelen. Ervaringen hebben geleerd dat circa 50% van de geplaatste kunstnesten bezet zijn door een broedend paartje huiszwaluwen.

Medio februari volgden vrijwilligers van de scoutinggroep Delden en de Stichting Hofvogels een workshop in een schuur in het buitengebied van Albergen om daar de fijne kneepjes van het vak te leren. Johan Drop, ervaringsdeskundige op gebied van het maken van kunstnesten verzorgde eerst de theorie , waarna de vrijwilligers zelf aan de slag gingen en een aantal kunstnesten maakten. De nestkastjes hebben een wat bolle vorm, net zoals de zwaluwen deze zelf maken van modder en leem. Een uitsparing in de rand van het gemaakte kunstnest dient daarbij als invliegopening.

In een uniek en speciaal voor deze toepassing gemaakte epoxy mal werd eerst een mengsel van houtzaagsel, portlander cement en water gemaakt en met de hand vastgedrukt in de mal. Nadat het kunstnest de juiste stevige vorm had gekregen werd deze uit de mal gehaald om daarna een aantal dagen te drogen gelegd. Het zijn de details die het doen. Het mengsel moet goed zijn, de mal schoon en het in de juiste dikte in de mal aandrukken van het mengel is belangrijk. Na het drogen worden de kunstnesten op een plankje bevestigd. zodat ze daarna onder de kap/ overstek van een woning, boerderij of schuur kunnen worden geplaatst.

De op deze wijze gemaakte kunstnesten zullen binnenkort als proef worden opgehangen bij een aantal geschikte erven. Scouting gaat in de zomer aan de gang om epoxymallen te maken en gaat vervolgens met jeugdleden de kunstnesten in productie nemen. Deze worden als alles goed gaat in het najaar uitgeleverd aan liefhebbers die de huiszwaluw een goed hart toedragen. Hofvogels richt zich daarbij ook op de verschillende buurtgerichte projecten die gericht zijn om het erf en het landschap meer biodivers in te richten.