De actie van de Stichting Hofvogels, om met behulp van het uitzenden van de territoriumroep van de steenuil het aantal leefgebieden van de steenuil in de Hof van Twente in kaart te brengen is succesvol van start gegaan. Niet alleen reageerden meerdere steenuilmannetjes afgelopen maandag al op de uitgezonden territoriumroep, maar kreeg de actie ook veel aandacht van de media en meldden meerdere Hofbewoners zich met de mededeling dat er op hun erf een steenuil verblijft.

Afgelopen maandag gingen voor het eerst dit seizoen meerdere vrijwilligers van de Stichting Hofvogels vol verwachtingen op pad om met behulp van geluidsdetectie de leefgebieden van steenuilen in kaart te brengen. Het is hierbij de truc om gebruik te maken van de  natuurlijke driften van de steenuil tijdens de baltsperiode. De vrijwilligers laten op een speaker van hun mobieltje de lokroep van een steenuil horen. Mannetjes-uilen die het geluid horen, zullen zich meteen melden, een indicatie dat er sprake is van een territorium.

De eerste poging op een locatie aan de Slotsweg in Hengevelde leverde jammer genoeg geen enkele reactie op. Niet echt teleurstellend, want de actie trok wel de aandacht van enkele reeën, die op de achtergrond passeerden. Een tweede poging, een kilometer verderop, was echter succesvol. De territoriumroep werd beantwoord door een steenuil mannetje dat verderop nabij een boerderij verbleef. In totaal werden er die avond vier nieuwe leefgebieden ontdekt in de omgeving van Hengevelde/Markvelde. Een cameraploeg van RTV Oost vergezelde de vrijwilligers van de Stichting Hofvogels die avond op hun tocht door het gebied.

De lokaties waar gescand werd zijn zorgvuldig geselecteerd om dubbeltellingen uit te sluiten. Zo worden locaties waar een nestkast voor steenuilen hangen bijvoorbeeld uitgesloten en ook wordt gekeken naar de geschikteheid van het omliggende landschap. Het is de bedoeling dat er gedurende de maand maart en begin april  meerdere keren op dezelfde locaties wordt gescand om toevalligheden uit te sluiten. Bij meerdere positieve treffers op dezelfde locatie wordt van een territorium uitgegaan waar straks een succesvol broedsel kan plaats vinden. Ook in 2018 en 2019 wordt er op de betreffende locaties gescand om te zien of er sprake is van blijvende territoria.. De zo ontdekte territoria worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het plaatsen van extra nestkasten of adviseren van erfbewoners om hun erf meer steenuilvriendelijk in te gaan richten. .

De actie is een onderdeel van het door de gemeente Hof van Twente ontwikkelde adoptieplan ‘Hof voor de Steenuil. Het vierjaar durende plan moet de steenuil meer prominent in de Hof van Twente terug brengen. Onduidelijk is hoeveel steenuilen er nu precies in de Hof van Twente verblijven. Dit aantal wordt nu geschat op circa 110 paartjes. Het scannen gebeurt in beginsel in drie geselecteerde gebieden rond Hengevelde/ Markvelde, Stokkum en Deldenerbroek/Deldeneresch. Gebieden waar veel boerderijen staan met heggen, hagen, bomenrijen en weilanden. Gebieden waar de steenuil graag verblijft.