Zaterdag 5 maart kwam een 20-tal leden van scouting van Rossum Elisabethgroep uit Delden en medewerkers van Etherma Benelux met hun kinderen bij elkaar in het scoutingbos aan de Veelersweg in Bentelo. Een mooie en zonnige dag om gezamenlijk circa 350 bomen en struiken te planten in dit scoutingbos en zodoende een steentje bij te dragen aan de CO2 reductie.

Om te zorgen dat er genoeg energie was om de 350 bomen te planten werd er gestart met een kopje koffie en krentenwegge. Vol energie en goede moed werden op de daartoe uitgezette plekken langs de rand van het scoutingbos meerdere inheemse bomen en struiken geplant ter versterking van de bosrand en de houtsingels. Soms ging dat makkelijk en af er toe was er wat extra spierkracht nodig, maar met de gezamenlijke inzet van deze vrijwilligers werd het tot een goed einde gebracht.

Na afloop werd er gezellig met elkaar een broodje hamburger gegeten. Natuurlijk klaar gemaakt boven een echt kampvuur. De echte bikkels hebben daarna nog meer bomen gepland en uiteindelijk ging iedereen naar huis om lekker met de beentjes omhoog te genieten van de rest van het weekend.

De activiteit werd uitgevoerd in het kader van de door Hofvogels geïnitieerde gebiedsgerichte aanpak biodiversiteit aan de Suetersweg en omgeving in Bentelo. Aan deze aanpak nemen circa 25 erfbewoners deel. In eerdere instantie werd reeds een groot aantal erven meer natuurvriendelijk ingericht met streekeigen planten en bomen. De aanpak wordt momenteel afgesloten met onderhoudswerkzaamheden aan een aantal houtwallen en singels.

De scoutinggroep maakt als gebruiker van het kerkenbos actief deel uit van de gezamenlijke aanpak om het landschap en de biodiversiteit ter plekke te verbeteren. Hiervoor stelde zij in eerdere instantie het bos ter beschikking voor het inrichten van een zogenaamde bomenhub. In deze HUB werd in het kader van de ‘Meerbomen.Nu’ actie in eerdere instantie een groot aantal geoogste zaailingen opgekuild om later uitgedeeld te worden aan belangstellenden.