DSC_3983Maandag 6 juni j.l bezocht een reporter van RTV Oost de nieuw opgerichte Stichting Hofvogels en maakte een nieuwsitem tijdens het ringen van een vijftal jonge steenuilen. Een bezoek dat uiteindelijk uitmondde in een circa 4 minuten durend item, waarin voorzitter Frans Kruse het belang van de steenuil benadrukte in relatie met een gezonde en gevarieerde bio diversiteit. Daar waar de steenuil broed, zijn erven en omliggende terreinen veelal rijk aan bloemen, vogels en insecten. Als gevolg van vergaande verstedelijking, industrialisering, intensivering van landbouw en gebruik van bestrijdingsmiddelen is echter niet alleen het leefgebied van de steenuil door de jaren heen ernstig aangetast. Ook zijn hierdoor de nadelige effecten voor bepaalde planten, dier- en vogelsoorten zichtbaar geworden die langzaam maar zeker zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. De nieuwe Stichting wordt dan ook als noodzakelijk gezien om het tij te doen keren.

 

 

 

De UilenweDSC_3991rkgroep van de Stichting zet zich dan ook met een team van 30 enthousiaste vrijwilligers in om de steenuil in de Hof van Twente op professionele wijze een steun in de rug te geven. Doel hierbij is het aantal broedparen de komende jaren werkelijk te doen stijgen door onder andere het uitzetten van broedkasten, erfbewoners bewust te maken van het belang van de steenuil op het erf en kasthouders te informeren over het steenuilvriendelijk maken van hun erf.

 

 

 

 

 

DSC_3999

Ringer Henri Bouwmeester voorzag de vijf jong geboren steenuiltjes in de tussentijd van een ring. De uiltjes werden na te zijn gewogen en gemeten teruggezet in de uilenkast. Daar zullen ze nog circa 1 week verblijven en de kast verlaten. Ook benadrukte Henri Bouwmeester nogmaals het belang van een gezonde en gevarieerde uilenpopulatie, maar ging ook nader in op de gevaren die de verschillende uilensoorten lopen. Met name de toegenomen verkeersintensiteit zorgt voor veel slachtoffers op met name de drukke provinciale en rijkswegen. Uilen zijn geneigd om te jagen in de bermen langs dergelijke wegen, waarbij zij veelal worden aan- of overreden door passerende auto,s. De Stichting wil dan ook graag in kennis worden gesteld van dood gevonden uilen en de mogelijk aanwezige ringgegevens.

 

Het item op RTVOOST