Herbert en Roy Reef van houthandel RTT uit Goor gaan de Stichting Hofvogels de komende jaren steunen door het gratis beschikbaar stellen van hout voor de bouw van de vele soorten nestkasten die Hofvogels uitzet en beheert. Vader en zoon, directeuren van dit Goorse houthandelsbedrijf, reageerden hierbij op eerdere berichten over ondernemers uit de Hof van Twente die Hofvogels een warm hart toedragen en meerjarig financieel gaan steunen. Hofvogels zal als tegenprestatie een insectenhotel voor de familie Reef bouwen.

Het familiebedrijf uit Goor handelt in duurzaam en verantwoord geoogst hout voorzien van het keurmerk PEFC. Reststukken in allerhande soorten en maten en opgeslagen in de zogenaamde Eco hoek vormen een welkome aanvulling op de toenemende behoefte van Hofvogels aan hout voor het bouwen van nestkasten en insectenhotels. Met de toezegging dit hout waar nodig beschikbaar te stellen aan de stichting, spraken beide betrokken ondernemers niet alleen hun waardering uit voor de inzet van Hofvogels voor de natuur, het landschap en de biodiversiteit, maar willen zij hieraan ook een concrete bijdrage leveren.

Hofvogels is voor de uitvoering van haar activiteiten steeds meer afhankelijk geworden van giften en donaties. Inkomsten die achterblijven ten opzichte van toenemende kosten. De vraag naar inzet van Hofvogels neemt hand over hand toe doordat mensen een toenemend bewustzijn krijgen dat er ‘iets’ gedaan moet worden aan het herstel van de biodiversiteit. Het bouwen en plaatsen van nestkasten voor allerhande vogelsoorten is één van de grootste kostenposten voor Hofvogels, mede als gevolg van stijgende houtprijzen van duurzaam en verantwoord geoogst hout. 

 

 

 

 

 

 

Hofvogels wil meer ondernemers voor haar inzet interesseren en hen betrekken bij haar activiteiten. De stichting hoopt dan ook dat de samenwerking met de familie Reef van houthandel RTT uit Goor andere ondernemers uit de Hof van Twente motiveert om aan te sluiten. Hofvogels

De Stichting Hofvogels zet zich met haar 50 vrijwilligers gemeente breed actief in voor behoud en herstel van de natuur, het landschap en de biodiversiteit in de Hof van Twente. Hofvogels acteert vanuit het belang van zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten en richt zich met succes op de inrichting van zogenaamde ‘natuurerven’. Daarnaast initieert en begeleidt de stichting buurtcollectieven die zich willen inzetten voor een meer biodiverse woon- en leefomgeving waarin het behoud en herstel van belangrijke landschapselementen een belangrijk item is.