1 juni en tijd om de eerste pas geboren steenuilen te gaan ringen in het controlegebied van Arno. Er staan vijf kasten op het programma en Chris Klok, ringer uit Haaksbergen, helpt deze avond een handje mee. De jonge steenuilen zouden allemaal circa 15 tot 16 dagen oud moeten zijn en dus ringrijp.

De 1e kDSC_3687ast. Ladder op de nek en Arno de boom in. Jammer dan, toch nog net te klein. Wel het vrouwtje kunnen ringen en met Chris afgesproken over een week terug te komen. Kast twee dan maar. Hier slechts 1 jong uiltje en een vrouwtje. Waar zijn de twee andere eieren gebleven? Nadat ook deze van een ring waren voorzien op naar het volgende adres. Kast drie en hier meer geluk. Eindelijk de verwachte vier jonge gezonde steenuiltjes van circa 15 dagen oud en ook het vrouwtje in de kast. Schatjes volgens de kasthoudster, die in een voor steenuilen ideale woonomgeving woont. Alle elementen voor een ideaal territorium voor de steenuil zijn rond haar erf aanwezig. Een paardenwei, hoogstam fruitbomen, houtwallen, kort en lang gras, houtopslag, mestvaalt en ga zo maar door. Garantie voor voldoende voedselaanbod en een veilige broedomgeving.

 

Na moeder  uil en de jonkies geringd te hebben nog even een paar foto’s en op naar het één na laatste adres.

DSC_3691

 

 

 

 

 

 

DSC_3704

Hier werd twee jaar geleden een nieuwe steenuilenkast in een oude eik opgehangen. De kasthouder had zich zelf gemeld, daar hij een kerkuil op het balkon van zijn woning hadden gespot. Daar de locatie zich echter niet leende voor een kerkuilenkast toch maar een steenuilenkast opgehangen. De kasthoudster en haar dochters wachtten ons al op. Hun enthousiasme was (bijzonder) groot toen zij voor het eerst moeder uil en haar twee jongen zagen. De uitleg van Chris werd dan ook vol interesse gevolgd. Na de gebruikelijke fotosessies op naar het laatste adres. Ook hier waren de vier jonge steenuiltjes nog te jong om te ringen en zal later plaats vinden..

 

 

Uiteindelijk toch een leuke avond. Niet alleen de resultaten, maar ook het contact met en het enthousiasme van de kasthouders geeft je als controleur voldoening. Daar doen we het per slot van rekening voor. Volgende week volgen de kerkuilen in het controlegebied van Arno. Hopelijk ook hier  het zelfde enthousiasme.

(controleur: Arno Lefering)