Ieder voorjaar kijken vrijwilligers van Hofvogels weer vol verwachting uit naar de broedresultaten van de steenuil en de kerkuil. Deze zijn in belangrijke mate afhankelijk van weersomstandigheden en voldoende aanbod van voedsel. Veelal wint de steenuil, die bekend staat als een allesvreter, het qua broedresultaten van de kerkuil. Deze is voor zijn levensonderhoud vooral afhankelijk van het aanbod van muizen. Het gebrek daaraan was ook dit jaar weer van negatieve invloed op de kerkuilenpopulatie in de Hof van Twente. Gelukkig werd het broedseizoen voor deze soort alsnog afgesloten met een viertal jonggeboren kerkuilen in Bentelo.

De kerkuil is een muizenspecialist en minder in staat om op andere prooien over te schakelen

Over de gehele linie werd geconstateerd dat de broedresultaten onder de kerkuilen in de Hof van Twente dit broedjaar tot zeer matig konden worden beoordeeld. Een ontwikkeling die ook landelijk werd geconstateerd. Als oorzaak wordt een slechte muizenstand gezien van vooral de veld- en bosmuizen. Door een gebrek aan eikels en beukennootjes in het najaar van 2021 was er minder voedsel voor de muizen, waardoor er een gebrek aan deze prooidieren ontstond. Ook wordt er een verband gezien met de vele regens (ja, dat was ooit) in februari, waardoor veel muizenbroedsels verdronken. Niet alleen het geringe aantal broedsels onder de kerkuilen, maar ook de opvallend kleine broedsels onderschrijven de conclusies van minder voedselaanbod.

De kerkuil kan bij weinig voedsel zelfs een broedjaar overslaan en bij voldoende aanbod meerdere keren broeden

Voor er gebroed gaat worden moet het mannetje zich eerst bewijzen. Brengt hij voldoende muizen met een goede frequentie aan dan pas kan het vrouwtje besluiten dat er gebroed gaat worden. Groot was onze verrassing dat er op 6 juni op een erf in Bentelo voor het eerst 4 hagelwitte eieren in de nestkast lagen. Tijdens de 2e controle op 8 juli troffen we drie piepkleine jongen en 1 ei aan dus nog maar een maandje wachten. Op 5 augustus, tot onze en de erfbewoner grote vreugde, zaten er uiteindelijk vier prachtige jonge kerkuilen in de nestkast die door de ringers Ruud de Koning en Henri Bouwmeester werden geringd. En nu maar hopen dat ze gezond en wel uit mogen vliegen en zelf in de toekomst in onze gemeente voor nageslacht mogen zorgen.

 

 

 

Ruud de Koning en Miriam Bak

Vrijwilligers van de stichting Hofvogels