Tijdens de laatste week van februari werden de eerste adulte steenuilen geringd door vrijwilligers van de Stichting Hofvogels. De vrijwilligers gingen met de opgeleide en gecertificeerde ringers Henri Bouwmeester en Ruud de Koning op pad om zoveel mogelijk ouderpaartjes van de steenuil te ringen in het kader van RAS

Als Stichting nemen we met onze ringgroep deel aan het zogenaamde RAS project van het Vogeltrekstation (Centrum voor vogeltrek en -demografie). RAS staat voor Retrapping Adults for Survival. Een programma dat zich specifiek richt op het meten van de overlevingskans van Nederlandse broedvogels, waaronder de steenuil. Het is de bedoeling om jaarlijks in het vroege voorjaar zoveel mogelijk ouderpaartjes (adulten) van de steenuil te ringen en de biometrische gegevens van de te ringen of reeds geringde uiltjes te registreren. Hieronder vallen onder andere het geslacht, gewicht, vetpercentage en lengte van de vleugels. Al deze gegevens geven niet alleen een beeld van de vitaliteit van de uilen, maar zeggen ook iets over de kwaliteit van de biodiversiteit van het territorium van de steenuil en geeft een indicatie van het verloop van het naderende broedseizoen.

 

 

Het ringen van de adulte steenuilen gebeurd al vroeg in het voorjaar. De kans is dan het grootst dat zowel het mannetje als het vrouwtje samen in de nestkast worden aangetroffen. De eerste controles leverde niet het gewenste resultaat op. Veel nestkasten waren leeg, mogelijk als gevolg van het mooie voorjaarsweer. De steenuil geniet graag van de zon en we kunnen hem dan ook vaak overdag spotten, zittend op het dak van een schuur in het zonnetje. Uiteindelijk werden in de eerste rondes een zevental adulte steenuilen geringd. De meesten verkeerden in goede gezondheid, wat goede hoop oplevert voor het komende broedseizoen. De controles zullen nog enkele zaterdagen plaats vinden in de hoop op meer succes. Niet alle nestkasten komen trouwens voor deze controle in aanmerking. We richten ons met name op de nestkasten, waar in voorgaande jaren met succes werd gebroed. Kasthouders kunnen ons helpen door de aanwezigheid van een steenuilenpaar op hun erf rechtstreeks te melden via secretariaat@hofvogels.nl, zodat we meer gericht te werk kunnen gaan. Uiteraard kondigen we ons bezoek van te voren aan en maken een afspraak met de kasthouder voor deze controles.