Tekst en foto,s: Henri Bouwmeester; Full time ringer en bestuurslid Stichting Hofvogels

 

In ons werkgebied dat de volledige gemeente Hof van Twente overspant zijn we als Stichting Hofvogels begonnen aan een project dat vooral het lokale habitat van de steenuil moet gaan verbeteren. Daartoe worden niet alleen adviezen gegeven hoe de inrichting van een erf verbeterd kan worden, maar gaan we tevens nog nauwgezetter de binnen onze gemeente broedende steenuilen monitoren middels ring-onderzoek. Dit om te kijken hoe de jaarlijkse overleving van de uilen is en waar knelpunten zitten in deze overleving. Daarbij moet je denken aan plekken langs wegen waar ten gevolge van het verkeer een sterk verhoogde sterfte onder de uilen plaatsvindt. Op deze wijze zoekt de Stichting aansluiting bij het project Retrapping Adults for Survival, een monitoringproject van het Vogeltrekstation. Het project heeft tot doel om zoveel mogelijk ringen aan te leggen of terug vangsten te genereren van één vogelsoort, in dit geval dus de steenuil, binnen een vastomlijnd gebied.

Tijdens de eerste ronde, die zich op deze dag vooral afspeelde in de buurtschappen Wiene/ Zeldam en Stokkum werden meerdere nestkasten bezocht. In totaal werden die middag vier steenuilen aangetroffen, waarvan er één al geringd bleek te zijn. Dit uiltje werd ook vorig jaar in dezelfde nestkast aangetroffen en toen geringd door onze inmiddels helaas overleden collega-ringer Chris Klok. De vogel in kwestie bleek een aandoening in het oog te hebben. Deze aandoening (iris-coloboma) werd ook vorig jaar tijdens het ringen van de vogel al door Chris Klok vastgesteld. Men vermoed dat dit wordt veroorzaakt door een trauma dat vaak opgelopen wordt bij een gevecht of tijdens de zeer fel verlopende prooioverdracht van het mannetje naar de vrouw.

 

 

 
Het leukste moment zat hem deze middag in de laatste nestkast, die we besloten te gaan controleren nadat we een tiental kasten op rij leeg aantroffen. En deze kast hing bij…. jawel, één van de aspirant-ringers….. Op zijn eigen erf werd een nog niet geringd paartje samen in de nestkast aangetroffen.

 

 

 

 

 

De middag werd tevens gebruikt om twee nieuwe aspirant ringers te gaan opleiden. Noodzakelijk om te kunnen inspelen op de toenemende broedresultaten die in het kader van Hof voor de Steenuil worden verwacht. De komende tijd zullen we pogen om ook de overige nestkasten in de gemeente te gaan  bezoeken en de daar aangetroffen adulte steenuilen te gaan ringen of liever nog de aanwezige geringe steenuilen te monitoren en de ringnummers af te lezen.

 

 

 

 

Hof voor de Steenuil is een meerjaren programma van de gemeente Hof van Twente om de steenuil meer prominent in het landschap van deze gemeente terug te brengen in samenwerking met partijen als de Stichting Hofvogels, IVN’s Diepenheim en Markelo, Landschap Overijssel, scholen en inwoners van deze gemeente.