Het nieuwe broedseizoen 2020 is in aantocht en de verwachtingen zijn gezien de slechte weersomstandigheden van de laatste tijd bedenkelijk. Gelukkig hebben de zogenaamde wintertellingen van de laatste weken enig licht op deze vraag geworpen en het ziet er zo op het eerste oog goed uit. Meerdere nestkasten zijn bezet met een paartje.

Tijdens de wintertellingen gaan de controleurs van onze Stichting vergezeld door één van onze ringers op pad om voor het eerst weer de nestkasten van de steenuilen op bezetting te controleren. Een goed moment, omdat het van steenuilen bekent is dat zij niet alleen  erg honkvast zijn. In die periode kan ook het volledige paartje in de nestkast worden aangetroffen en gecontroleerd worden op hun fysieke gezondheid en de aanwezigheid van een ring. Dus ook een goed moment om niet geringde steenuiltjes alsnog van een ring te voorzien of de ringgegevens te controleren wanneer zij al geringd zijn.

 

 

De winterteHofvogels controlelijstenllingen vinden plaats in  het kader van het zogenaamde RAS project (Retrapping Adults for Survival) van het Vogeltrekstation Nederland. Doel van het project is het verzamelen van broedbiologische gegevens van de in onze gemeente broedende steenuilen. Een periode waarin nestkasten worden bemand door een voltallige broedpaar (man en vrouw). Vrijwilligers en ringers controleren tijdens de wintertellingen de in de nestkast verblijvende adulte steenuilen op aanwezigheid en op ringgegevens. De aanwezigheid van een broedpaar verschaft niet alleen inzicht in levensduur van de geringde steenuilen, maar verschaft ook inzicht in de conditie van de aangetroffen steenuilen, de kwaliteit van het territorium en is ten slotte indicatief voor een al dan niet succesvol aanstaand broedseizoen.

Niet geringde adulte steenuilen worden alsnog geringd en de ringgegevens worden door de ringers onder het account ‘Hofvogels’ geregistreerd in Griel (Geautomatiseerd Ring Invoer en Export Loket) van het Vogeltrekstation Nederland.

Deze vroege controles leiden trouwens nooit tot verstoring van het aanstaande broedpaar. Dit is één van de resultaten van het RAS project. Door jaar in jaar deze controles uit te voeren bleek niet alleen de honkvastheid van paartjes, maar kon ook worden vastgesteld dat bij overlijden van één van de adulten zijn of haar plaats snel weer werd ingenomen door een concurrent(e)