Vrijwilligers van de stichting Hofvogels controleren de komende weken de vele door haar uitgezette nestkasten van de steenuil op bezetting in het kader van het RAS project. RAS staat voor Retrapping Adults for Survival. Een landelijk programma dat zich specifiek richt op het meten van allerhande gegevens van steenuilen om hun overlevingskans te vergroten. Erfbewoners zullen van te voren worden geïnformeerd over de komende erfbezoeken.

Door in het vroege voorjaar zoveel mogelijk ouderpaartjes (adulten) van de steenuil te ringen en de biometrische gegevens te registreren ontstaat niet alleen een beeld van hun gezondheid en vitaliteit. Op deze wijze ontstaat ook al vroeg in het voorjaar een indicatie over het verloop van het komende broedseizoen. Zo weten we inmiddels op basis van historische gegevens, dat verschillende paartjes als meer dan 10 jaar op één het zelfde erf broeden en jaarlijks zorgen voor nageslacht. Een indicatie dat het hen op dat erf goed bevalt. Er is dan voldoende comfortabele broedgelegenheid en voedsel het jaar rond aanwezig. Meteen een goede indicatie dat het daar met de biodiversiteit ook goed is gesteld.

Het ringen van de adulte steenuilen in het kader van RAS gebeurd al vroeg in het voorjaar. De kans is dan het grootst dat zowel het mannetje als het vrouwtje samen in de nestkast worden aangetroffen. .De controles zullen de komende weken plaats gaan vinden. Niet alle nestkasten komen trouwens voor deze controle in aanmerking. We richten ons met name op de nestkasten waar in voorgaande jaren met succes werd gebroed. Kasthouders kunnen ons helpen door de aanwezigheid van een steenuilenpaar op hun erf rechtstreeks te melden via secretariaat@hofvogels.nl, zodat we meer gericht te werk kunnen gaan. Uiteraard kondigen we ons bezoek van te voren aan en maken een afspraak met de kasthouder voor deze controles.