9 en 10 maart werden in de Hof van Twente activiteiten ontplooid in kader van de landelijke actie NL Doet.Een actie van het Oranjefonds waarbij mensen worden opgeroepen om vrijwilligerswerk te doen in hun omgeving. Zo hielp zaterdag 10 maart een delegatie van de PvdA Hof van Twente bij het maken van bijenhotels in Goor, een activiteit geïnitieerd vanuit de Groene Loper Hof van Twente.

Het gaat niet goed met onze bijen. In Nederland en in Overijssel zijn er bijensoorten verdwenen en maar liefst 56% van de bijensoorten staat op de rode lijst. Dat betekent dat bijen een van de meest bedreigde groep is binnen de plant- en diersoorten. Het gebruik van insecticiden en de achteruitgang van de aantal bloeiende planten worden genoemd als belangrijke oorzaken van de sterfte onder bijen en hommels. De PvdA maakt zich grote zorgen over de achteruitgang van de bijen. “Bijen zijn heel nuttige dieren, ze zorgen voor bestuiving. Het is daarom van groot belang voor de natuur en de landbouw dat de bij niet uit ons landschap verdwijnt” aldus Annemieke Wissink, Statenlid en lijstduwer voor de PvdA in Hof van Twente.

In 2015 loodste Wissink een motie succesvol door de Overijsselse Staten die opriep tot een provinciaal bijenberaad. Dit besluit was de eerste aanzet tot de Overijsselse bijenbeweging, een samenwerking tussen de provincie Overijssel Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, LTO Noord, EIS (kenniscentrum van insecten) en NBV Overijssel. Dit netwerk organiseert door heel Overijssel veel activiteiten worden georganiseerd voor de Overijsselse bij.

“Het is mooi om mede aan de wieg te hebben gestaan van zo’n mooie beweging, maar het zijn natuurlijk de talloze vrijwilligers en professionals die het echte verschil moeten gaan maken voor de Overijsselse bij” aldus Wissink. “Daarom leek het me goed om zelf ook de handen uit de mouwen te steken.” Frans Kruse, bestuurslid van de PvdA Hof van Twente en tevens startend hobbyimker bouwde ook fanatiek mee aan de insectenhotels “De bij speelt een cruciale rol in de natuur, daar zet ik mij graag voor in”.

De vrijwilligersactie werd georganiseerd door de, afgelopen jaar opgerichte, Groene loper Hof van Twente. De Groene Loper heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen natuurlijke leefomgeving. Het doel is om bestaande buurtinitiatieven in het groen zichtbaar te maken, zodat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met de natuur dichtbij huis. Wissink: “Dit zijn initiatieven die heel waardevol zijn voor onze gemeente. Ze maken de Hof mooier en groener, dit moeten we koesteren als inwoners en vanuit de gemeente en provincie.”