Sinds 25 mei van dit jaar moet ook de Stichting Hofvogels rekening houden met de nieuwe privacyregels, samengevat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Stichting registreert een beperkt aantal persoonlijke gegevens, zoals NAW gegevens en contactgegevens, van circa 350 kasthouders en 40 vrijwilligers. De Stichting doet dit om reden van communicatieve en administratieve doeleinden. De Stichting onderhoudt op deze wijze de contacten met deze kasthouders en haar vrijwilligers en informeert hen regelmatig over nieuwtjes en ontwikkelingen.  De Stichting heeft ter bescherming van deze persoonlijke gegevens al de nodige maatregelen getroffen om deze gegevens te beschermen en deelt deze gegevens niet met anderen.

Om te voldoen aan de nieuwe privacyregels heeft het bestuur van de Stichting een zogenaamd privacyreglement opgemaakt en gepubliceerd op haar website. Ook zal aan alle kasthouders en vrijwilligers middels een akkoordverklaring gevraagd worden toestemming te geven voor registratie van hun persoonsgegevens in een gedigitaliseerd bestand. Uiteraard kunnen kasthouders en vrijwilligers hier bezwaar tegen maken, waarna hun gegevens uit de bestanden worden gewist.

 

Link naar ons reglement: klik hier!