Tekst en foto’s:  Miriam Bak, vrijwilligster Stichting Hofvogels

 

Onlangs bij één van onze controlerondes troffen we op een erf in de buurt van Bentelo een verheugde kasthouder aan die meldde dat er eindelijk een steenuil in zijn nestkast broedde. Een mooi resultaat daar deze nestkast al jaren achtereen leeg was. Ook bijzonder was de reebok, die onder de boom waarin de nestkast was bevestigd lag te slapen.

dav

Omdat de reebok lag te rusten  niet in de kast gekeken en dit aan de bewoner overgelaten. Deze had even daarvoor het adulte mannetje nog in de boom horen roepen en het vrouwtje uit de kast geluidjes horen maken.

Een paar dagen na ons bezoek is de erfbewoner vol verwachting in de nestkast gaan kijken, maar trof een naar beeld aan. Vrouwtje steenuil lag doodgebeten in de kast en de  eieren waren leeggeroofd. Leek erg op marterwerk, maar onze nestkasten zijn toch steenmarter proof?? Welke marterachtige zou hier aan het werk zijn geweest. Om hier achter te komen hebben we enkele foto’s genomen en de dode steenuil meegenomen en laten zien aan enkele deskundigen op gebied van zoogdieren. Het was gezien de aard van de verwondingen duidelijk dat hier een marterachtige aan het werk was geweest. Ook de manier waarop de waarop de eierschaal was doorgebeten wees hierop. Als het ware een hap er uit, je kon de hoektand afdrukken bijna zien. De dader is waarschijnlijk een hermelijn of wezel geweest. Deze zijn kleiner dan de steenmarter en kunnen in principe de marterbeveiliging in de steenuilenkast omzeilen. Om dit te voorkomen zou je een kraag om de boomstam kunnen maken (kraag die honden na een operatie krijgen) Het is natuurlijk erg jammer en triest, maar het gebeurt nou eenmaal in de natuur.