Niet alleen kasthouders van een uilenkast zijn veelal ernstig teleurgesteld bij de aanblik van een leeggeroofde nestkast. Het treft ook de vrijwilligers van de Stichting Hofvogels die deze kasten controleren. Beiden voelen zich verbonden met het broedend uilenpaar op een erf. Met name als het uilenpaar al meerdere jaren op dat erf verblijft.

Het enthousiasme is groot wanneer bij een eerste voorzichtige controle een broedend uilenpaar in de kast wordt aangetroffen en enkele weken later de uil zelfs op eieren zit. Dat dit niet altijd succesvol afloopt, wordt met name in dit broedseizoen ervaren. Al meerdere keren werd het secretariaat gebeld met de mededeling dat één van de oude uilen het loodje had gelegd of dat een nestkast met meerdere jonge uilen ineens leeg was!

 

In een aantal gevallen wordt de steenmarter of boommarter verdacht van een dergelijk einde. Soms zijn nestkasten niet marterveilig gemaakt en door de kasthouder zelf gemaakt en opgehangen. Bij kerkuilenkasten gaat dit echter niet op. Hier kunnen andere veiligheidsmaatregelen een oplossing bieden, zoals een gladde plaat aan de voorkant van de kast, of een emmer zonder bodem voor de invlieg opening. De marter heeft in beide gevallen geen grip meer.  De oplossingen worden na het broedseizoen met de kasthouders besproken.

Onderstaande link toont een (vergeefse)aanval van een marter op een nestkast van een steenuil.

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/?&clip=1200