Naast de inzet van de Stichting Hofvogels zijn er in de gemeente Hof van Twente meerdere initiatieven die gericht zijn op het behoud van andere inheemse broedvogelsoorten. Initiatieven die zo meewerken aan het gezamenlijk in stand houden van de vogelstand in onze gemeente en aandacht verdienen.

Zo beheren niet alleen zo’n twintig vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Nivon Goor, onderdeel van de Stichting Hofvogels, meer dan 1000 nestkastjes voor bos- en tuinvogels. Deze door Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp aangestuurde vrijwilligers timmeren in de winterperiode ontelbare nestkastjes, hangen deze op en controleren en onderhouden deze tijdens het broedseizoen. Terwijl Hanneke in het broedseizoen vaak actief is met het ringen van de jongen is Henry met hetzelfde werk actief op de Veluwe of op Vlieland.

Maar er is ook een particulier initiatief dat aandacht verdient. Zo beheert Tonnie Rupert uit Hengevelde bijvoorbeeld al jaren in zijn eentje een groot aantal zelf gemaakte en opgehangen nestkasten rondom de sporthal in Hengevelde en in een bosperceel van Staatsbosbeheer. In juni vergezelden wij Tonnie een paar keer tijdens zijn controleronde door dit bos. De resultaten waren dit jaar meer dan goed te noemen. Al zijn nestkasten waren bezet. Wat opviel was de diversiteit van bosvogels die de nestkasten hadden gevonden. Naast de  Koolmees en Pimpelmees troffen we de Boomklever, Bonte Vliegenvanger en de Glanskopmees aan. De soorten zijn te onderscheiden aan het gebruikte nestmateriaal en de kleur van de eieren. Daar waar mezen een nest maken van zacht nestmateriaal als mos en grasjes broedt de Bonte Vliegenvanger op nestmateriaal van takjes, twijgjes en boomschorsjes op vijf tot zes blauwe eitjes. Het nestmateriaal van de Boomklever bestaat vooral uit bladresten. Deze bosvogel broedt veelal op zes tot zeven wit gespikkelde eitjes. Broedt hij in een nestkast, dan metselt hij de ingang van de nestkast zelfs gedeeltelijk dicht om predators buiten te houden.

 

 

 

Dat de wetten in de natuur soms hard en wreed zijn bewees de strijd om een nestkast die plaats had gevonden tussen een Koolmees en een Bonte Vliegenvanger, waarbij de laatste het loodje had gelegd. Een andere interessante vogelsoort die we tijdens de ronde tegenkwamen is de Boomklever. Deze broedvogel voelt zich zelfs in een pvc buis als broedplaats thuis. Niet echt een ideale behuizing om je jongen groot te brengen. Vooral omdat dit soort behuizingen slecht vocht opneemt en gezondheidsproblemen voor de jonge vogels kan opleveren.

 

 

 

Uiteindelijk bleek dat er 228 jongen werden geboren in de nestkastjes van Tonnie, waarvan de meesten door Hanneke Huiskamp werden geringd. Voor Tonnie Rupert alle reden om voor het volgende broedseizoen de nestkastjes weer gereed te maken en er zelfs een aantal bij te plaatsen.