Vertegenwoordigers van alle steenuilwerkgroepen uit Overijssel kwamen eindelijk weer in Helledoorn bij elkaar voor hun jaarlijkse contactavond. Als gevolg van Corona was deze al twee keer uitgesteld. Woensdag 7 december was het dan eindelijk weer zover en de opkomst was dan ook groot.  

De contactavond, georganiseerd door de provinciale coördinator Albertjan Stevens en Michiel Poolman van Landschap Overijssel, werd door circa 25 vrijwilligers van werkgroepen uit de gehele provincie bezocht, waaronder meerdere vrijwilligers van de stichting Hofvogels. Naast enkele presentaties werden de broedresultaten van de steenuilen gepresenteerd. Hierbij werd opgemerkt, dat niet alle werkgroepen hun resultaten hadden doorgegeven. Wat wel opviel was dat tijdens het afgelopen broedseizoen de marter in toenemende mate zijn slag had geslagen en zich te goed had gedaan aan eieren en/of de jonge steenuilen. Een gevolg van een slecht muizenjaar, waardoor de marter op zoek moest naar andere prooien.

Nestkasten van steenuilen zijn in principe allemaal voorzien van een marterbeveiliging. De huidige marterbeveiliging functioneert redelijk tot goed, mits de invlieggat maar hoog genoeg zit en het schotje diep genoeg is. Albertjan toonde echter ook een andere concept, de zogenaamde ‘Pendel van Bert Kwakkel’ Deze pendel bestaat uit 2 gekoppelde halve maansikkels. Wanneer de marter de eerste sikkels opent blokkeert de tweede sikkel de volgende doorgang.

Het is een bekend gegeven dat de hoeveelheid muizen, prooien voor marters en, uilen ieder jaar afhankelijk is van zogenaamde mastjaren. Jaren waarin er in de herfst weinig of veel eikels en nootjes aan de bomen zitten. Goede mastjaren, zoals nu met veel eikels en nootjes, leiden in het voorjaar tot een ruim aanbod van muizen, wat positief doorwerkt op het aantal succesvolle uilenbroedsels en de omvang van de broedsels.

Kijkend naar de broedresultaten telden de werkgroepen in totaal 922 broedparen in de Hof van Twente, waarvan 572 in de regio Twente. Gemiddeld vlogen er in de provincie 1.97 jongen per succesvol broedsel uit en in Twente 2.1. Hierbij scoort de provincie op het randje om de populatie steenuilen in de provincie in stand te houden. Hiervoor zou er gemiddeld 2.2 jongen per succesvol broedsel moeten uitvliegen. Kijkend naar de Hof van Twente waar tijdens het afgelopen broedseizoen 2.7 jongen uitvloog kan dit betekenen dat de steenuil zich voorgeod gevestigd heeft in de Hof van Twente en de populatie mogelijk nog kan groeien.

 

Overzicht broed resultaten

Ten slotte werden er 2 speldjes uitgereikt voor vrijwilligers die voor het eerst een broedgeval van de uil in het nestkaartprogramma hadden ingevoerd. Als voorzitter van onze stichting Hofvogels nam ik het speldje namens Peter van den Akker, één van onze ringers,  in ontvangst. Zoals gebruikelijk werd de avond afgesloten met de gebruikelijke borrel.

Frans Kruse

Voorzitter stichting Hofvogels