Vrijdag 31 maart j.l hebben mijn broers, Joost en Aarnoud de natuurjournaals van onze vader Cok Bak mogen overdragen aan de Heijmans en Thijssen stichting.

Mijn vader Cok Bak ( 1924-2020) was een groot natuurmens, vanaf zijn jongste jaren al gegrepen door de schoonheid van de natuur. Als jonge jongen zag hij in een park in Utrecht (waar hij opgegroeid is) een Vlaamse gaai. Een vogel die hij herkende van de schoolplaat “in het bos” van Koekoek welke in zijn klas hing. Daar is het zaadje geplant. Als 16 jarige ging hij dagelijks met zijn broer op de fiets in de vroegte de natuur in en de waarnemingen ging hij bijhouden in een schriftje. Vanaf 1941, midden in de oorlog dus, beginnen de natuurjournaals zoals hij ze noemde. Dit schrijven is tot 2019 doorgegaan. In deze dagboeken/journaals is door de jaren heen zeer beeldend en gedetailleerd beschreven welke vogels en planten er voorkwamen. Bijzonder zijn natuurlijk de waarnemingen uit de oorlog, ook vanaf zijn onderduikadressen in Brabant en Slagharen.

Na de oorlog was hij werkzaam op het kantoor van verzekeringsmaatschappij “De Utrecht”, maar hij wilde het onderwijs in en is naar de kweekschool gegaan. Hij werd onderwijzer met Theo Thijssen als zijn grote voorbeeld. Met de kinderen naar buiten, de natuur in. Later is hij biologie gaan studeren, haalde de akte MO en is leraar biologie geworden op de middelbare school. Van 1962-1968 op de Pius X te Almelo en vanaf 1968 tot zijn pensioen in 1983 op het Twickel College in Hengelo. Daarnaast heeft hij in de jaren ’60 natuurgidsen voor het IVN opgeleid.

Hij was een zeer bevlogen natuurmens en dit heeft absoluut bijgedragen aan de ontwikkeling van de liefde voor de natuur van zijn kinderen. Dat ik nu als vrijwilliger actief ben voor de Hofvogels en samen met mijn man Ruud de nestkasten van uilen controleer en hem assisteer bij het ringen van de uilen is dus niet zo vreemd. Mij vader heeft dit nog mee mogen maken.

De natuurjournaals hebben wij nu, in zijn naam, mogen overdragen aan de Heijmans en Thijssen stichting. Deze stichting wil de geschiedenis van de Nederlandse natuurbescherming levend houden door het beheer van een rijke bibliotheek en het beschikbaar stellen van archief- en documentatiemateriaal aan een breed publiek.

Wij hopen hiermee bij te dragen aan kennis over de natuur in de vroegere jaren. Wetenschappers, studenten en onderzoekers kunnen uit deze natuurjournaals gegevens halen over de stand van de verschillende vogels, planten en de staat van de natuur destijds. Ook zijn alle natuurjournaals gedigitaliseerd en kunnen op die manier geraadpleegd worden. De schriftjes zelf worden vanaf nu als archiefmateriaal veilig bewaard.

Mirjam Bak

Vrijwilliger Hofvogels