Nieuwsgierigheid naar de aanwezigheid van deze beschermde salamandersoort werden onlangs enkele poelen in de gemeente Hof van Twente onderzocht op zijn aanwezigheid. De verschillende poelen werden gekozen op basis van hun ligging, inrichting en omgeving wat de potentie op zijn aanwezigheid vergroot. Door onbekendheid met de kamsalamander en de manier waarop een poelenonderzoek plaats moest vinden, werd de expertise van de amfibiewerkgroep IVN Haaksbergen ingeroepen. Deze reageerden enthousiast op onze hulpvraag. De vier poelen die in aanmerking kwamen voor onderzoek werden door hen in de avonduren voorzien van vangkooien die de volgende ochtend bij het krieken van de dag weer werden opgehaald.  Jammer genoeg bleken allen leeg te zijn. Wel komt één poel in aanmerking om verder onderzocht te worden. Hier werd niet alleen vorig jaar een dode kamsalamander gevonden, maar ook voldeed deze poel ten opzichte van de anderen meer aan de voorwaarden wat betreft zijn habitat. De poel zal de komende tijd dan ook extra aandacht krijgen door de experts van IVN Haaksbergen.

De kamsalamander of grote watersalamander is een salamander uit de familie echte salamanders en is een wijd verspreide soort in Europa. Zij danken hun naam een de getande rugkam, die de mannetjes ontwikkelen in het voorjaar. Een belangrijk kenmerk is de oranje buik met daarop een onregelmatig patroon van zwarte vlekken (soms is de buik zelfs bijna helemaal zwart). In de landfase verdwijnt de kam op de rug en zijn ze zeer donker (tot bijna zwart) van kleur met lichte witte spikkels. De kamsalamander is de grootste van de vier soorten watersalamanders met een lengte tot maximaal 20 cm.