28 juni om 15.00 uur onthult wethouder Harry Scholten een informatiepaneel ‘begraven in het groen’op de algemene begraafplaats in Delden. Bij de aanleg van het grafveld is bewust gekozen voor ‘groen en rust’

Het grafveld is door zijn bijzondere beplanting aantrekkelijk gemaakt voor vogels en vlinders om ‘natuurlijk begraven’ vorm en inhoud te geven. Zo zijn er bijzondere bomen en struiken geplant en grassen en bloemen gezaaid die samen een ideale leefomgeving moeten vormen voor vogels en insecten. Verschraling van de grond dient om nieuwe en bijzondere planten de kans te geven te groeien. De inzet is gericht om de groene uitstraling van het grafveld te bevorderen en te behouden. De Stichting Hofvogels is betrokken bij deze ontwikkelingen en de voorzitter Frans Kruse zal tijdens de onthulling namens de Stichting de meerwaarde van het grafveld voor de vogels benoemen. Na het officiële gedeelte krijgen de genodigden een rondleiding over de begraafplaats en wordt afgesloten met een drankje.