Tekst en foto,s; Saskia Mahieu

Wij hebben al 5 jaar een nestkast voor kerkuilen in de schuur hangen, maar in de afgelopen jaren heeft alleen in de wintermaanden een kerkuil in de kast overnacht. Zodra het voorjaar werd, was hij weer verdwenen. Dit jaar hadden wij echter meer geluk. Wij dachten zelf dat de kerkuil net als voorgaande jaren in het voorjaar weer verdwenen was, omdat wij geen braakballen meer zagen liggen. Bij de nestkastcontrole van de vogelwerkgroep Hofvogels in het voorjaar bleek echter dat er maar liefst 7 eieren in de nestkast lagen. Op de bodem van het nest lag een flinke hoeveelheid braakballen (vandaar dat wij er geen meer op de grond aantroffen). Wij vonden het geweldig dat het nu eindelijk gelukt was.

 

Na eZojuistGeringden paar weken leken er bij een nestcontrole 5 eieren te zijn uitgekomen. Dit was niet met zekerheid te zeggen, want de uilskuikens lagen op en onder elkaar. Na een paar weken vonden wij een uilskuiken op de grond buiten voor de schuur. Op advies van de controleur van Hofvogels, die wij direct hebben gebeld, hebben we deze weer terug in het nest gezet. Toevallig kwam dezelfde avond de ringer langs en werden alle kuikens geringd, gewogen, gemeten en gecontroleerd op bloedluis. Er bleken in totaal maar liefst 6 jongen te zijn. We bespraken met de ringer ook het voorval van het jong op de grond en de ringer constateerde dat het gewicht van een aantal kuikens te laag was. Het feit dat één kuiken de nestkast had verlaten zou er ook op kunnen duiden dat ze honger hadden en dat er misschien nog maar één oudervogel in leven was.

 

Ik heb dezelfde avond nog een zak met bevroren muizen bij de ringer opgehaald en vanaf dat moment zijn we gaan bijvoeren. Toen de muizen op waren hebben wij bij de dierenwinkel een zak diepvries eendagskuikens gehaald. Helaas is desondanks kort daarna één van de kleinste kuikens overleden. Deze vonden we eind van de middag buiten het nest. Iedere dag checkten we of ze alles opgegeten hadden en zo ja dan kregen ze de dag erna een extra kuiken net zo lang tot er resten bleven liggen. Zo hebben we 3 tot 5 kuikens per dag neergelegd. Helaas zijn op de warmste dag van de afgelopen periode nog 2 uilskuikens in het nest overleden; ze waren hoogstwaarschijnlijk bezweken door de hitte. Op dat moment hebben we ook een paar dagen een camera opgehangen om te kijken of er nog één of twee ouders waren. Wij hebben echter niet vast kunnen stellen dat er meer dan één ouder was.

 

Nu resten er nog 3 kuikens en hebben wij goede hoop dat ze het allemaal gaan halen. De verwachting i20160628_210325s dat deze binnen een week zullen uitvliegen, bijna al het dons is verdwenen en de veren zijn al goed zichtbaar. Het is een enerverende periode geweest met momenten van lief en leed. We hebben met dit eerste nest kerkuilen van alles meegemaakt, maar wij hopen van harte dat de kerkuil vaker bij ons zal gaan broeden. Wij zullen ze in ieder geval ,voor zover het in ons vermogen ligt, daarbij helpen.