De najaarsvergadering van de Stichting Hofvogels op 17 oktober a.s. staat hoofdzakelijk in het teken van de presentatie van ecoloog Onno de Bruijn over zijn jarenlange inzet voor de natuur, samengevat in zijn boek ‘Van Kerkuil tot Laplanduil’

Onno de Bruijn is ecoloog.  Een leven lang heeft hij zich ingezet voor het behoud en de bescherming van topnatuur: natuur die zo mooi en kwetsbaar is dat zij ons diep raakt. Hij heeft er in de loop van vele jaren over geschreven in diverse natuurtijdschriften. Die verhalen zijn nu in een boek gebundeld. Over Korhoenders en broedende Goudplevieren gaat het, over bijzondere uilen, over zeldzame wilde orchideeën en oerbossen. Topnatuur zowel in Nederland (Achterhoek, Twente) als meer naar het oosten in de Midden-Europese laagvlakte, waar Nederland deel van uitmaakt. Daar leven nog altijd zeldzame soorten, die in Nederland verdwenen zijn en leef condities vragen die bij ons al lang niet meer bestaan. Ook komen in de verhalen mensen aan bod, die –bewust of onbewust- een rol spelen in de wereld waarin wij leven.

Het zijn levendig geschreven artikelen uit de natuurbeschermingspraktijk, veelal gebaseerd op tientallen jaren eigen veldwaarnemingen. Enkele verhalen gaan over soorten, die ontroerden maar in grote regio’s zijn uitgestorven, zoals de Ortolaan in Nederland, de Klapekster in Duitsland en de Scharrelaar in Polen. Hun voorliefde voor kleinschalige, stabiele omgevingen werd te zeer bedreigd in de huidige dynamische tijd. Maar er zijn ook artikelen die laten zien wat er met inzet en doorzettingsvermogen aan natuurbehoud te bereiken is, zoals in het geval van de Kerkuil in Nederland en de Laplanduil in Wit-Rusland.

In zijn publicaties kijkt Onno terug op een leven, waarin hij in de mooiste natuurgebieden in contact kwam met bijzondere dieren en planten. Hij schrijft er met humor en passie over  Op deze wijze kan dit prachtig geïllustreerde boek ook gezien worden als een sfeervol tijdsdocument over het oude Europa, dat op het punt van verdwijnen staat.

 

 

 

Voor verdere informatie zie onder evenementen

 

Onno de Bruijn. 2018. Van Kerkuil tot Laplanduil. Bescherming van kwetsbare topnatuur. Uitgave Eelerwoude, Goor. ISBN: 978-90-9031308-5. Hardcover, 380 pagina’s, prijs € 24,95 (exclusief verzendkosten). Het boek is te bestellen via www.eelerwoude.nl