Norbert Kuipers van Hebo Kozijnen en Vincent Nollen van Bakkerij Nollen uit Hengevelde ontvingen donderdag 1 april uit handen van Frans Kruse, voorzitter van de Stichting Hofvogels, als dank voor hun steun een insectenhotel. Beide ondernemers hebben zich bereid verklaard om Hofvogels voor de komende drie jaar financieel te gaan steunen bij haar inzet voor behoud van de natuur, het landschap en de biodiversiteit.

Met het in ontvangst nemen van het insectenhotel benadrukten beide ondernemers het belang van een gezonde en gevarieerde natuur en spraken daarbij hun waardering uit voor de inzet van Hofvogels. Hofvogels is voor de uitvoering van haar activiteiten afhankelijk van giften en donaties. Door de steun van beide ondernemers krijgt Hofvogels de komende drie jaren de noodzakelijke armslag om verdere investeringen te doen op gebied van voorlichting, advies en haar inzet bij de inrichting van natuurerven.

Hofvogels wil meer ondernemers voor haar inzet interesseren en hen betrekken bij haar activiteiten. De stichting hoopt dan ook dat de samenwerking met beide ondernemers als vliegwiel gaat dienen en meer ondernemers met een groen hart uit de Hof van Twente over de streep trekt.

De Stichting Hofvogels zet zich met haar 50 vrijwilligers gemeente breed actief in voor behoud en herstel van de natuur, het landschap en de biodiversiteit in de Hof van Twente. Hofvogels acteert vanuit het belang van zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten en richt zich met succes op de inrichting van zogenaamde ‘natuurerven’. Daarnaast initieert en begeleidt de stichting buurtcollectieven die zich willen inzetten voor een meer biodiverse woon- en leefomgeving waarin het behoud en herstel van belangrijke landschapselementen een belangrijk item is.

Met het insectenhotel vestigde Frans Kruse de aandacht op het in rap tempo verdwijnen van vele insecten(soorten) en allerhande zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten. Soorten, waarvan er velen al zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen en leiden tot een bedreiging van onze leef- en woonomgeving.