Leerlingen van groep 5/6 van de Openbare Basisschool uit Stokkum onderzochten dinsdag 29 maart tijdens een gastles ‘biodiversiteit’ via HofPower, wat kerk- en steenuilen zoal eten met verassende resultaten. OBS Stokkum profileert zich meer en meer als `Eco’ school en dat is te merken. Tijdens onze ontvangst keek een steenuiltje mee vanaf het schoolplein!

Uilen eten hun prooi met huid en haar op!

Deze gastles, verzorgd door Ina van de Riet van de Groene Loper Hof van Twente en HofPower, werd enthousiast en actief door de jongens en meisjes van de basisschool begroet en gevolgd. Maar liefst 21 groepen 5/6 gaven zich dit jaar voor deze gastles op. Ina startte de les met het laten zien van een opgezette steenuil. Niet wetende dat zij op dat moment op afstand werd gadegeslagen door een echte, op het schoolplein aanwezige steenuil. Deze keek vanuit het voorportaal van zijn nestkast mee, tot groot vermaak van de leerlingen en Ina.

Een uil spreekt tot de verbeelding van mensen.

De meeste uilensoorten die in Nederland voorkomen waren bekend bij de leerlingen. Niet alleen de steenuil, kerkuil en oehoe scoorden hoog. De sneeuwuil uit de Harrie Potter serie bleek ook bij de meeste kinderen een bekende en favoriete uil te zijn. Ook werd stilgestaan bij het feit dat het niet de bedoeling is om uilen als huisdier te gaan houden. Uilen zijn roofvogels, die horen niet als huisdier gehouden te worden. Uilen jagen voornamelijk op gehoor en kunnen ver zien en horen dan ook in de natuur thuis. Aan ons mensen is maar 1 taak, zorgen dat er veel natuur om ons huis aanwezig is en in de weilanden en in de bossen!

Een kijkje in een steenuilenkast

Bijna alle leerlingen herkenden het geluid van de baltsroep van het mannetje steenuil De baltsroep is gelukkig een veelgehoord geluid in Stokkum, waar de steenuil zich thuis voelt. Wel moest er even diep worden nagedacht bij gezegden als ‘een uiltje knappen’ en de uitdrukking ‘Uilskuiken’. Na een live inkijkje in een nestkast van een paartje steenuilen via de webcam van Vogelbescherming Nederland (beleef de lente) werd ingezoomd op het eetpatroon van de steen- en kerkuil, als voorbereiding op het uilenballen pluizen en het thema biodiversiteit. Biodiversiteit is een lastig begrip voor veel kinderen en volwassenen. Dat begrip mag nog wel wat duidelijker gemaakt worden om iedereen een duurzame toekomst te gunnen. Daarom gebruikte Ina het begrip `circle of live’ (uit de Lion King), want die film heeft iedereen wel gezien!

Een tafel, gereedschap en een braakbal in de klas als laboratorium

Uilen hebben een zeer gevarieerd eetpatroon. Daarom komen ze vooral voor in gevarieerde en biodiverse landschappen. Landschappen die rijk zijn aan insecten, muizen, vogels, pieren en amfibieën. Om dit te onderzoeken kregen de leerlingen allerlei attributen om van hun tafel een laboratorium te maken en een braakbal van een kerkuil uitgereikt en daarna mochten ze zelf het menu van de uilen ontdekken!

Hulp van vrijwilligers via Hofvogels en Hofkracht

Geconcentreerd en geholpen door Miriam Bak van de Stichting Hofvogels en Nathalie Schwirtz, natuurliefhebber via Hofkracht werd er actief en intensief in de uilenballen geplozen. Hierin werden vooral botjes, kaakjes en schedeltjes gevonden van de woelmuis en de gewone muis. Sommige kinderen vonden zelfs een schedeltje met onderkaak van een vogel. Met behulp van een zoekkaart en een loep werd duidelijk van welk muisje de botjes afkomstig waren.

Beleef de lente in de Hof van Twente!

Alle 17 basisscholen maken in september een keuze uit het aanbod van lessen via HofPower. HofPower is het gemeentelijke schoolprogramma voor duurzaamheid en techniek. In maart , april en mei worden de biodiversiteitslessen gegeven door Ina van de Riet -in nauwe samenwerking met natuurorganisaties, waaronder Hofvogels en de imkervereniging in Oldenzaal.

Het onderdeel biodiversiteit is super populair. Dit educatieve onderdeel biodiversiteit is ontstaan door een samenwerkingsverband tussen de Groene Loper Hof van Twente en de Stichting Hofvogels en werd in 2019 geïntegreerd in het door HofPower (gemeentelijk schoolprogramma voor duurzaamheid en techniek) samengestelde lessenpakket waar basisscholen in de Hof van Twente gebruik van kunnen maken.