Jonge steenuilen met succes ter adoptie gelegd

Begin juni werd ik ( Kees Visser, vrijwilliger en ringer bij de Stichting Hofvogels, gebeld, met de mededeling dat er op de vloer van de koeienstal van een melkveebedrijf uit Markelo een jonge steenuil was aangetroffen. Daar het totaal onbekend was waar het steenuiltje vandaan kwam en de nestplaats ook niet gevonden werd, werd het steenuiltje overgebracht naar een adres waar een steenuilenpaar succesvol broedde en daar ter adoptie aangeboden. In deze nestkast bevonden zich al twee jonge steenuilen en had het ouderpaar voortaan een mond meer om te voeden.

Enkele dagen later ging de telefoon weer. Een tweede jong had zich in melkveestal gemeld. Ter plaatse bleek dat de plafondplaten van de stal vol met gaten zat en met grote waarschijnlijk  broedde de steenuil tussen de plafondplaten en de dakbedekking. De conclusie was dan ook dat de jonge steenuilen uit het nest op de grond van de koeienstal waren gevallen. Gezien de hoogte van het plafond niet alleen een onmogelijke taak om ze weer terug te zetten maar ook een kansloze missie. De jonge uitjes zouden kort daarna toch weer op de vloer van de stal belanden en mogelijk vertrapt worden door de koeien.

Dus ook nummer 2 meegenomen en ter adoptie in dezelfde nestkast als zijn broertje of zusje gelegd. Hij of zij zat nog rustig en weldoorvoed in de nestkast als getuige van een succesvolle adoptie. Van de oorspronkelijke jongen war er in de tussentijd één weggevlogen, zodat het ouderpaar blijvend drie monden had te voeden. De beide vondelingen werden overigens nog snel even geringd.