Onlangs ontving de organisatie van het project “Verbindend Groen” Stokkum, Fase 1 Ulkeneind‘ een 30 tal nestkastjes om deze in het buurtschap op te hangen. De nestkastjes waren overbodig geworden bij de bestrijding van de eikenprocessierups. De Stichting Hofvogels had in 2019 op verzoek van de gemeente een groot aantal nestkasten voor kool- en pimpelmees op overlast gevende locaties in de gemeente opgehangen. Na evaluatie bleek onlangs dat circa 70 nestkasten overbodig waren geworden doordat zij in al die jaren onbewoond bleven en in de tussentijd andere en meer effectieve maatregelen worden ingezet.

De nestkasten werden door Hofvogels beschikbaar gesteld aan buurtschappen die zich actief inzetten voor de biodiversiteit. Stokkum kreeg 30 nestkasten ter beschikking die in de tussentijd zijn uitgedeeld aan de 15 deelnemende erven die deelnemen aan het Verbindend Groen project in Stokkum. De overige nestkastjes werden ter beschikking gesteld aan bewoners aan de Suetersweg die zich daar inzetten voor de natuur en biodiversiteit. Ook het scholenproject van de Groene Loper Hof van Twente kreeg een aantal nestkasten voor de deelnemende scholen.  De nestkastjes werden eerst schoongemaakt en zo nodig gerepareerd door Scoutinggroep Delden.