Een steenmarter hield in het broedseizoen medio mei huis in een nestkast van een steenuil bij een kasthouder uit Markelo. Het uit vier eieren bestaande broedsel werd tot groot verdriet van de kasthouder verorberd door de steenmarter. De kasthouder had de steenmarter eerder dat jaar al enkele keren gespot en zelfs een dode egel in de nestkast aangetroffen.

Bij inspectie door vrijwilligers van de Stichting Hofvogels bleek dat de betreffende nestkast niet marter beveiligd was. Besloten werd een aangepaste nestkast te plaatsen. Echter werd dit uitgesteld, toen bleek dat de steenuil voor de tweede keer was gaan broeden. Om het uit vier eieren bestaande nieuwe broedsel te beschermen werd de boom waarin de nestkast zat omringd met prikpaaltjes en werd als tijdelijke maatregel om de stam schrikdraad gewikkeld. In de hoop dat een marter die in de boom wil klimmen de draad raakt en weer vertrekt.

Uiteindelijk werden er vier jonge steenuilen geboren en zal in het najaar een nieuwe en marter beveiligde nestkast worden opgehangen.

 

 

Meerdere kasthouders werden dit jaar geconfronteerd met de vernielingen die een steenmarter in de broedperiode in een nestkast kan aanrichten. Veelal betrof het hier zelf gemaakte nestkasten, die onvoldoende mater beveiligd bleken te zijn. De Stichting Hofvogels verstrekt potentiële kasthouders gratis een veilige en solide nestkast, mits een erf geschikt is voor de steenuil.  Elders op deze website treffen belangstellenden een bouwtekening aan van een dergelijke nestkast.