Stichting Perspectief Elsenerbroek startte in 2022 met een integraal biodiversiteitsplan om het landschap en de erven in het buurtschap meer biodivers in te richten. Met hulp van de provincie, gemeente en Landschap Overijssel werd ingezet op Streekeigen Landschapsbeheer. Hierbij worden bewoners zelf verantwoordelijk voor het beheer van het landschap met behulp van een door de provincie beschikbaar gestelde subsidie. Met ondersteuning van de stichting Hofvogels wordt tevens geïnvesteerd in de inrichting van een tiental zogenaamde natuurerven. 28 december werd een eerste natuurwerkdag georganiseerd, waarbij een 12 tal enthousiaste deelnemers 75 meter bosplantsoen plantten op een locatie waar vroeger een houtwal had gestaan.

Om 10 uur die dag kwamen 12 vrijwilligers uit Elsenerbroek bijeen in het buurthuis ‘Het Brookhoes’ aan de Plasdijk. Onder het genot van koffie en een koek gaf Arjen Heerink van de Agrarische Natuur Vereniging een aantal tips van belang voor de plantactiviteit die op het programma stond. Aan de Enterweg diende een 75 meter lange gemengde haag van bosplantsoen bestaande uit meidoorn, gele kornoelje, krentenboom en gewone esdoorn geplant te worden. Het was in het begin even wennen, maar gaandeweg werd er als een geoliede machine in teamverband op juiste diepte en wijze geplant. Wat wel opviel was hoe droog de grond nog steeds was. Gelukkig begon het vlak voor het karwei klaar was te regenen. Het water kwam dus goed van pas en de groep toog tevreden naar de kantine van manege De Barlo. Hier stond de koffie klaar en werd even later een lunch genuttigd. Rond half 2 toog iedereen tevreden naar huis en kunnen we als Perspectief Elsenerbroek tevreden terugzien op een eerste natuurwerkdag.

Om de groene initiatieven van de buurt handen en voeten te geven werden in 2022 al meerdere informatiebijeenkomsten en een fietstocht voor de buurtbewoners georganiseerd. Alles viel samen in een in oktober georganiseerd ‘natuuratelier’ Een door de provincie begeleidde creatieve en actieve sessie om gezamenlijk een visie voor het toekomstige landschapsbeheer vorm te geven. Hieraan namen naast de bewoners zelf, de gemeente, Landschap Overijssel, het waterschap Vechtstromen en Hofvogels deel. Het organiseren van natuurwerkdagen door de buurt zijn een uitvloeisel van het natuuratelier, waarvoor het buurtschap een subsidie van de provincie ontving.

René de Wilde