WAT KAN DAT VOOR U BETEKENEN?

Wat is een natuurerf?
Het stappenplan

HOE MAAKT U VAN UW ERF EEN NATUURERF?

Wij willen u graag ondersteunen bij het realiseren van een natuurerf.
Hiervoor hebben we een logisch stappenplan ontwikkeld, waarmee we
als belanghebbenden samen tot een beter erf voor plant en dier kunnen komen.

Hieronder ziet u de stappen in chronologische volgorde uitgewerkt:

  • De erfbewoner wordt gevraagd middels een plattegrond/schets van zijn erf inzicht te geven in de gewenste/ mogelijke aanpassingen die hij wil; 
  • Er volgt een erfbezoek en erfadvies, waarvan verslag wordt opgemaakt en ter kennisgeving aan de erfbewoners wordt gestuurd;
  • Erfbewoner reageert en partijen komen een erfinrichtingsplan overeen, dat zowel aan de uitgangspunten van de Stichting Hofvogels als aan de wensen van de erfbewoner voldoet;
  • De erfbewoner vraagt een offerte aan voor de aanschaf van het geadviseerde streekeigen plantgoed bij een erkende hovenier naar keuze en zendt deze aan de erfadviseur van de Stichting Hofvogels;
  • De Stichting Hofvogels accepteert de offerte tot een maximaal bedrag van € 750.- inclusief BTW en stuurt de erfbewoner het concept onderhoudscontract ter ondertekening;
  • De erfbewoner bestelt het plantgoed en factureert bij de Stichting tot een maximaal bedrag van € 750.- inclusief BTW. De verleende subsidie is niet oneindig, aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld en daarbij geldt dus ook: op is op.
  • Periodiek vindt monitoring plaats van het geplante en gesubsidieerde plantgoed door vrijwilligers van de Stichting Hofvogels.

Desgewenst kan de expertise van een veldmedewerker van Landschap Overijsel worden ingeschakeld voor het opmaken van een erfinrichtingsplan + bijbehorende plantlijst.

Zie HIER EEN VOORBEELD

Hoe ziet een natuurerf eruit in de praktijk en wat doen
bewoners van een erf om dit te realiseren!

NEEM CONTACT MET
ONS OP

natuurerf 2020 alle rechten voorbehouden