hoekjes en strookjes

Natuurerf Hennink

ERVE HENNINK

Sinds het voorjaar van 2016 zijn wij de trotse bezitters van het historisch boerenerf “Hennink” in Markvelde. Wij waren op zoek naar een royaal erf en deze boerderij stond al jaren te koop. Wij bezochten het erf in 2014 voor het eerst en het voelde voor ons direct heel goed aan. Het leek ons een leuke uitdaging om hier wat van te maken. De historie van het erf, de rust en ruimte en de potentie om er een heerlijk huis in een natuurlijke omgeving van te maken gaven daarbij de doorslag. Na diverse onderhandelingen en veel uitzoeken kwam de koop in 2016 rond. Met hulp van de door de Stichting Hofvogels en Landschap Overijssel aangeboden subsidieregelingen hebben we ons erf op basis van een erfverbeteringsplan mede natuurvriendelijk ingericht en nestkasten voor steen- en kerkuil opgehangen.

Een verwilderd erf


Het erf was compleet verwilderd met veel ruigte begroeiing, zoals bramen en brandnetels. Hierdoor waren veel stukken erf en ook de verschillende gebouwen vrijwel onbegaanbaar. De oude stallen waren slooprijp. De rieten daken van zowel de oude schöppe als de boerderij waren zo lek als een mandje en het bos groeide tot in de Deel. Veel gebouwen waren bijna overwoekerd door klimop, deuren konden niet meer open en ook binnen groeide de klimop vrolijk verder.

Erve Hennink Natuurerf

Wij begonnen in 2016 dan ook eerst met het begaanbaar maken van het terrein en de stroken langs de schuren, zodat de asbestslopers in het najaar hun werk zouden kunnen gaan doen. Van al het snoeihout hebben we langs de grens met de maisakker een lange takkenril gemaakt. Wij wilden vanaf het begin een erf wat vogel, insect- en dier vriendelijk ingericht kon worden. Een takkenril creëert bijvoorbeeld een ideale biotoop voor insecten en vogels als de merel die hierin kan broeden. Maar natuurlijk is een takkenril ook heel handig om je snoeihout snel en makkelijk kwijt te raken en vormt het zo een natuurlijke erfscheiding.

 

Eind 2016 werden de schöppe en de meeste andere oude stallen gesloopt. De muren van de oude schöppe stonden los op de fundering. Ons plan om een deel van de schöppe te handhaven als ruïne kon vanwege de veiligheid daarom jammer genoeg niet doorgaan. Ook maakten wij een erfinrichtingsplan. Naast de al genoemde takkenril wilden we een grote kikkerpoel, veel heggen, een moestuin, kruiden- en bloemenrijk grasland en een boomgaard met hoogstam fruitbomen. Rondom het huis zou iets meer kort gras komen met enkele borders met boerderijplanten. Al deze onderdelen maken historisch gezien vaak deel uit van het Twentse boerenerf. Als eerste begonnen we met het opschonen van de eikengaard. Doel was dat dit terrein begaanbaar werd (lees: braam- en brandnetelvrij). Het was dat jaar vooral maaien, maaien, maaien. Het kleine oude stalletje wat er nog stond hebben we de functie van open haard hout hok gegeven, wederom een ideale biotoop voor insecten en kleine vogels. Naast gras heeft de eikengaard ook fijne rommelhoekjes en omgevallen bomen wat het een compleet uilenerf maakte.

 

Ook hebben we een gemengde meidoornheg langs de erfgrens aangeplant. Ons idee is om deze heg enkele jaren te laten groeien om er daarna een leg/ vlecht-heg van te maken. Een mooi landschapselement dat past bij een historisch boerenerf. Gelijktijdig met onze erf activiteiten was de aannemer begonnen met de renovatie van de (kap)schuur en zou in de loop van 2017 de renovatie van de boerderij gaan starten.

 

 

Al in 2016 meldden de vrijwilligers van de Stichting Hofvogels zich met het verzoek om uilenkasten op het erf te mogen ophangen. In 2017 is de eerste nestkast voor de steenuil opgehangen in de grote oude walnoten boom naast de woonboerderij. Hoewel we de steenuil 1 maal hebben zien vliegen en het bekend is dat een paartje broed bij het naastgelegen boerenerf heeft de steenuil zowel in 2017 als in 2018 de kast nog niet in gebruik genomen. We houden de moed erin, wie weet komt hij komend voorjaar.

 

In 2018 zijn we verder gegaan met het inrichten van het erf. De loonwerker heeft de kleine bestaande poel vergroot tot een mooi minimeertje. De oevers zijn heel vlak, aan 1 zijde ligt bos en aan de andere zijde kruidenrijk grasland. Ook in 2018 hebben we een deel van het erf geëgaliseerd en aangeplant met fruitbomen en een meidoornheg rondom de toekomstige moestuin. Wij kregen hiervoor de eerder genoemde subsidie welke in het belang van het project ‘Hof voor de Steenuil’ beschikbaar werd gesteld door de Stichting Hofvogels en Landschap Overijssel. Helaas was de zomer van 2018 mega droog. We hebben met veel water de jonge aanplant grotendeels in leven gehouden, maar echt groeien is er niet van gekomen.

Eind 2018 is de renovatie van de boerderij gereed gekomen en zijn we verhuist. Het huis is prachtig geworden en we wonen hier heerlijk. Nu is dan het gedeelte van het erf rondom de boerderij aan de beurt om aangelegd te worden. We hebben het laatste grondwerk laten doen. Om vooral de entree van het erf wat body te geven hebben we hier enkele grotere erfbomen, te weten eik en linde, aangeplant. Ook hebben we een beukenhaag en bosplantsoen gepoot. We doen dit om het stuk tussen de schuur en de boerderij, wat eerst vooral een kale bouwplaats was, wat groener, spannender en geschikter voor vogels te maken. We kregen voor deze aanplant wederom een welkome financiële bijdrage uit het door de Stichting Hofvogels beschikbare budget om de kerkuil in zijn levensonderhoud te ondersteunen. In de open kapschuur werd door de Stichting Hofvogels begin 2019 een kerkuilenkast met camera geplaatst. Wij hopen dat de kerkuil komt en deze mooie nestkast vindt. Wij hebben hem eind 2018 in het naast gelegen bos gezien, dus ver weg is hij niet. Vooralsnog hebben 2 duiven in maart 2019 hun intrek genomen in de kerkuilenkast.

Tot slot, de erfbeplanting moet nu groeien maar de basis is er. Wij zien een mooi groen sfeervol erf voor ons met veel bloeiende planten, gevarieerde hagen en mooie grote bomen. Het erf heeft voldoende rommelige hoekjes behouden dus wij verwachten de uilen en de mussen binnenkort toch echt!.

 
Carola Daan en Peter Murman

 

 

NEEM CONTACT MET
ONS OP

natuurerf 2020 alle rechten voorbehouden