natuurerf.nl

Een opmaat naar biodiversiteit

Natuurerf, opmaat voor biodiversiteit

Met deze natuursite (www.natuurerf.nl) wil de Stichting Hofvogels erfbewoners informeren over de voordelen die een natuurerf voor hen zelf en voor de natuur oplevert en hen inspireren en enthousiasmeren om zelf of met hulp van de Stichting aan de slag te gaan. Kern van de aanpak is het terugbrengen van verschillende natuurelementen op erven en in het aangrenzende landschap in het belang van bedreigde plant- en diersoorten. Elementen als bijvoorbeeld houtwallen, heggen, (fruit) bomen en kikkerpoelen die het Twentse landschap sierden, maar hier geleidelijk uit zijn verdwenen. Met als gevolg dat hierdoor ook belangrijke broed- en nestplaatsen voor veel soorten als bijvoorbeeld de steen- en kerkuil, insecten als vlinders en bijen, amfibieën als boomkikkers en kamsalamanders en zoogdieren als egels en knaagdieren in de verdrukking kwamen en in aantallen afnamen. De Stichting werkt hierin samen met de Stichting Landschap Overijssel en de gemeente Hof van Twente.


Steen- en kerkuil hoog in de voedselketen

Treffende voorbeelden zijn de steen- en kerkuil. Beide soorten, van oudsher thuishorende op Twentse erven, hebben het moeilijk om zich daar te handhaven. Deze soorten staan hoog in de voedselketen en kunnen enkel bestaan indien de onderkant van deze keten in orde is. Dat betekent, dat er voor deze soorten voldoende veilige schuil- en broedplekken en het jaar rond voldoende voedsel in de vorm van muizen, insecten en reptielen aanwezig moet zijn.
Het aantal boerenerven neemt echter in rap tempo af en erven en tuinen worden steeds schoner en netter. Ook zijn belangrijke natuurelementen op erven en uit het landschap verdwenen. Niet alleen funest voor het voortbestaan van deze uilensoorten, maar ook voor vele andere planten, vogels en dieren. Soorten, waarvan er velen nu al onder druk staan of dreigen te verdwijnen uit onze leefomgeving. Een leefomgeving waarvan ook wij uiteindelijk allemaal afhankelijk zijn om er veilig en plezierig te kunnen wonen, werken en recreëren.


 

Investeren in streekeigen planten

Met name de aanplant van hoogstamfruitbomen in een zogenaamde fruitgaard, al dan niet omheind met een meidoorn- of beukenhaag, geniet grote populariteit bij deelnemende erfbewoners en levert op termijn buiten heerlijk fruit ook een geweldige leefomgeving op voor vele vogels, insecten en zoogdieren. Door herstel of aanbrengen van houtwallen, singels, heggen en poelen wordt niet alleen geïnvesteerd in een attractief Twents landschap, maar ontstaan ook de noodzakelijke verbindingszones waar plant- en diersoorten behoefte aan hebben om er te bestaan en waarlangs zij zich kunnen verplaatsen en verspreiden.

 

Onderlinge verbanden

Door de aanplant van bomen als de linde, kastanje, acacia, berk en wilg, al dan niet in combinatie met struiken als hazelaar, Gelderse roos en vuilboom ontstaan niet alleen geliefde plekjes voor vele vogelsoorten, vlinders en bijen. Deze zogenaamde vogelbosjes leveren ook veel kijkgenot op voor erfbewoners door de vele vlinders en bijen die zich tegoed gaan doen aan het stuifmeel van de bloemen en vogels die op de bessen afkomen. Van ingezaaide bloemenweides ten slotte kunnen erfbewoners een groot deel van het jaar genieten van de bloemenpracht en de vele bijen, vlinders en vogels die hier op af komen. 

 

Frans Kruse
Frans Kruse - Voorzitter stichting Hofvogels

NEEM CONTACT MET
ONS OP

natuurerf 2020 alle rechten voorbehouden