maak uw erf natuurvriendelijk

NATUURERF

HOF VAN TWENTE

HELPT DE LOKALE NATUUR!

Natuurerf, opmaat voor biodiversiteit

Met natuurerf.nl wil de Stichting Hofvogels erfbewoners informeren over de voordelen die een natuurerf voor hen zelf en voor de natuur oplevert en hen inspireren en enthousiasmeren om zelf of met hulp van de Stichting aan de slag te gaan. Kern van de aanpak is het terugbrengen van verschillende natuurelementen op erven en in het aangrenzende landschap in het belang van bedreigde plant- en diersoorten. Elementen als bijvoorbeeld houtwallen, heggen, (fruit) bomen en kikkerpoelen die het Twentse landschap sierden, maar hier geleidelijk uit zijn verdwenen. Met als gevolg dat hierdoor ook belangrijke broed- en nestplaatsen voor veel soorten als bijvoorbeeld de steen- en kerkuil, insecten als vlinders en bijen, amfibieën als boomkikkers en kamsalamanders en zoogdieren als egels en knaagdieren in de verdrukking kwamen en in aantallen afnamen. De Stichting werkt hierin samen met de Stichting Landschap Overijssel en de gemeente Hof van Twente.

Frans Kruse – Voorzitter stichting Hofvogels

EEN NATUURERF?

We horen de afgelopen jaren veelvuldig verhalen over de teruggang in de biodiversiteit..

Bewoners van onze buitengebieden zouden veel kunnen doen om deze teruggang een halt toe te roepen.

Natuurerf - Zomertortel
Wilde-bloementuin

Aantal erfscans

Aantal erfscans

Erfinrichtingen

Erfinrichtingen

Geplaatste kerkuilkasten

Totaal

Zie HIER EEN VOORBEELD

Inmiddels zijn wij samen met eigenaren begonnen
met het ondersteunen bij het inrichten van
natuurvriendelijke erven.

WELKE PARTIJEN WERKEN HIERAAN MEE

WAT ZEGGEN DE DEELNEMERS

quote-dark-2

Toen wij een jaar geleden aan de rand van Bentelo kwamen wonen was het uitzicht vanuit onze woning al prachtig, maar was de tuin nog niet naar onze zin. Gelukkig werden wij attent gemaakt op de mogelijkheden die de Stichting Hofvogels ons bood om onze tuin meer natuurvriendelijk in te richten.

quote-dark-2

Met behulp van de Stichting Hofvogels proberen wij een aantrekkelijker leefklimaat voor vogelsoorten, waaronder de kerkuil te creëren. We al eerder e.e.a. gedaan met de aanplant van enige hoogstamfruitbomen, aanleg van een gedeeltelijke houtwal en aanleg van een voedselbos. Op deze manier proberen wij wat te doen aan de biodiversiteit.

NEEM CONTACT MET
ONS OP

Natuurerf 2020 alle rechten voorbehouden