Door René de Wilde

‘Ik volg je op twitter en vind je goed doorwrochte berichten over natuur altijd interessant’, aldus Han Roordink, die me opbelde met het verzoek geregeld een bijdrage te leveren aan hofvogels.nl. Omdat ik graag schrijf en zeker over het onderwerp natuur, heb ik Han beloofd maandelijks een bijdrage aan de website te leveren.

Als geboren Markeloër (1969) woon ik met mijn gezin in Elsenerbroek tussen Goor en Enter. Ik ben melkveehouder/ rietdekker van beroep en in mijn vrije tijd deed ik altijd veel aan sport. Sinds een jaar of tien moet ik, doordat mijn vader overleed, meer werk verzetten en heeft de sport plaatsgemaakt voor mijn oude hobby: natuur.

Het is  belangrijk vind ik, dat je naast je werk en gezin een uitlaatklep hebt waarin je je kunt uitleven. Nu is de natuur als aards mysterie en wonder daarvoor wat mij betreft bij uitstek geschikt. Om van te genieten, maar zeker ook als inspirerend onderwerp van studie. Die belangstelling voor de natuurlijke omgeving van de boerderij ontstond bij mij al in de jeugd toen ik er veel lol aan beleefde de bossen door te struinen. Een mooi woord hiervoor biedt het Twents waarin dat ‘skungeln’ wordt genoemd. Ooit ging ik op aangeven van mijn oom ook fotograferen met een Practica fototoestel, dat ik als verjaardagscadeau had gekregen. Ik heb toen van alles vastgelegd, van een Grutto op een paaltje, aparte planten die in het bos groeiden, tot paddenstoelen. Later kwam ik erachter dat die aparte planten orchideeën waren en die andere plant de Kleine valeriaan. Helaas zijn de meeste van de gefotografeerde soorten er niet meer en het besef dat hetgeen er is, zomaar kan verdwijnen, is voor mij ook een aanleiding geweest hetgeen er nog wel is beter te leren kennen.

Nu is de komst van internet voor mensen met interesse voor de natuur een geweldige uitvinding. Via internet maak je kennis met anderen, leer je goede boeken kennen die vaak voor een prikkie tweedehands te koop zijn en vind je interessante artikelen. Maar het meest over natuur leer je in het vrije veld, door zelf een onderwerp op te pakken. Of dat nu een serie nestkasten is die je geregeld controleert, vogels zijn die je fotografeert of het gedrag van mieren of bijen is dat je bestudeert. Meestal geldt dat hoe meer je weet hoe leuker het wordt. Zelf was ik in mijn jeugd een vogelaar maar ben me de laatste tien jaar geleidelijk in het thema wilde flora gaan verdiepen. Door het geregeld bezoek van excursies van de Floristische Werkgroep Twente, veldwerk en studie heb ik daar inmiddels een behoorlijke kennis van opgebouwd. Het meest fascinerend vind ik de interactie van floraverspreiding met de historie van het vroegere gebruik of de vroegere aard van een gebied.

De Stichting Hofvogels ken ik zijdelings als een club mensen die onder andere met het ophangen van nestkasten en biotoopverbeteringen goed werk doen voor de Steen- en Kerkuilen. Ook op mijn erf is een steenuilenkast opgehangen, nog zonder broedsucces overigens. Omdat in de natuur alles met elkaar in relatie staat, zou ik graag in de komende afleveringen daarom steeds een artikel aanbieden als leesvoer waarin ik onderwerpen aansnijd als flora en insectenvoorkomen in Zuid West Twente, terreinbeschrijvingen en allerlei ander interessants uit onze natuurlijke leefwereld.