Tekst: Bianca Glerum, kasthouder van een Steenuilen- en Kerkuilenkast

Na een opmerkelijk warme en droge zomer gaan we nu langzaam richting herfst. Ondanks de droogte, hoop ik dat de bomen en struiken hun kleurenpracht nog lang kunnen laten zien. Ook deze zomer was het feest in onze tuin, met de vele en diverse vogels om ons heen. Steen- én kerkuil als vanouds in hun kast. We zagen verschillende spechten, bonte en grauwe vliegenvangers, tjif tjafs, gekraagde en zwarte roodstaarten, tuinfluiters, verschillende soorten mezen, merels, lijsters en nog tal van anderen. Dichtbij hoorden we de Koekkoek, maar tot onze spijt niet de wielewaal. Iets waar we al bang voor waren na het kappen van het populierenbos hier vlakbij.

Alle vogels hebben hun best gedaan om voor nageslacht te zorgen, dat viel gezien de warme en droge zomer niet mee. Het hielp mee dat er hier veel voedsel te vinden is. Er zijn veel overwoekerde plekjes, water en struiken met bessen en insecten. Ook de vlinders waren goed vertegenwoordigd. De aanplant van vlinderstruiken heeft daar zeker toe bijgedragen. De Tubantia schreef over de vrij zeldzame kleine ijsvogelvlinder en de kolibrievlinder…’beiden paraat

Bij het ringen van onze uilen werd duidelijk dat ze broodmager waren. De kerkuil had 5 jongen, waarvan 2 het niet gered hebben. De steenuil 4, daarvan heeft 1 het er in elk geval niet gered. We besloten om de uilen een handje te helpen. Graan onder de boom bij de steenuilen in de hoop op muizen. De kerkuilen tot half augustus bijgevoerd met eendagskuikens. Inmiddels kwam de poes met muizen aan, dus hopen we op een goede afloop! We zien en horen de uilen in elk geval nog wel rondom ons huis. Tot onze grote vreugde ook na vele jaren de eerste patrijzen. Twickel gaat kruidenstroken aanleggen langs de beek in onze achtertuin. Een mooie ontwikkeling om de patrijs te ondersteunen.

Naast de nieuwe natuur, bracht de waterinname vanuit het zijtak van het Twentekanaal veel nieuw leven. Visjes, ijsvogels, vele wilde bloemen, een paartje zomertalingen en in het Demmersblok meerdere watersnippen bij elkaar, geweldig. Door het Waterschap worden keurig alle paden langs het water gemaaid, echter ook het talud met de vele nog bloeiende planten. Jammer voor de vlinders en de bijen! Misschien een punt van aandacht….

Over aandacht gesproken; met bewondering voor het geduld van de bestuurder hebben we gezien hoe de weilanden achter ons huis; in het natuurgebied, werden gemaaid. Heel voorzichtig, met hulp van een 2e persoon op de trekker. Zeker 3 reekalfjes zijn op die manier aan de dood ontsnapt. Fijn om te zien. Wel vraag ik me nu af of later maaien misschien een betere optie is, ook omdat er niets met het gemaaide gras werd gedaan.…

Toen we hier kwamen wonen waren er meerdere boerenbedrijven rondom. Nu genieten we van de paar koeien in het natuurgebied en zijn we blij dat er in elk geval nog enkele boeren in onze omgeving zijn. Het een kan beslist niet zonder het ander. Zoveel wordt wel duidelijk als je hier zoals wij met hart en ziel wonen.

 

Bianca Glerum