Tekst en foto’s:  Mirjam Bak en Ruud de Koning, vrijwilligers Stichting Hofvogels.

De mooie zonnige en warme herfstdagen van de laatste tijd zijn prima momenten om de nestkasten van de steenuilen na te kijken en daar waar nodig schoon te maken. Zodoende worden de bedjes weer gespreid voor het komende broedseizoen. Ervaringen hebben geleerd dat nestkasten ook in trek zijn bij andere bewoners, waaronder wespensoorten, eekhoorns en soms zelf in gebruik zijn als voorraadkamer van marterachtigen.

Vier nestkasten waar tijdens het broedseizoen dit jaar succesvol werd gebroed zagen er keurig netjes uit. Op een enkel restje prooi na, wat veertjes en lege cocons van motvlinders, hadden pa en ma steenuil de nestkasten netjes achtergelaten. Maar niet alle nestkasten waren dit jaar het domein van een steenuilenfamilie. Op twee adressen hadden we tijdens de voorjaarscontroles in april al gezien dat er hier andere bewoners actief waren. Bij één van deze kasten vlogen ons toen de eekhoorns letterlijk om de oren. Nu bij de schoonmaak van deze nestkast werden de nestbouwwerken van deze eekhoornfamilies mooi zichtbaar. Te ziens was dat eekhoorns met diverse voor de hand liggende materialen een nest bouwen, waar bij de kern van het nest veelal uit zacht donzig materiaal bestaat. In de gevallen van de twee gecontroleerde nestkasten bleek, dat de eekhoorns onder andere gebruik hadden gemaakt van resten textiel, hooi en resten isolatie materiaal. De eekhoornnesten werden door ons verwijderd in de hoop dat de steenuil er het komende broedseizoen weer een liefdesnest van gaat maken.