Met dank aan het bestuur en de molenaars van de Stichting Noordmolen.

De roep om een muizenprobleem in de Twickelse Noordmolen op te lossen leidde in februari 2018 tot de inzet van de steenuil (bekende muizenjager) en het plaatsen van een zogenaamde muizenruiter ( lokker van muizen) in de directe omgeving van deze historische oliemolen door vrijwilligers van de Stichting Hofvogels. Door de aanwezigheid van muizen mocht de geproduceerde lijnolie enkel voor industriële doeleinden worden gebruikt en niet voor menselijke consumptie. Het vlaszaad waaruit in de Noordmolen lijnolie wordt geslagen had onder meer een grote aantrekkingskracht op muizen. De vrijwillige molenaars deden al veel om de muizen te bestrijden, echter zonder het gewenste resultaat. Aan het milieuvriendelijke arsenaal van bestrijdingsmiddelen werd toen met succes gekozen voor een meer natuurlijke oplossing.

Daar het plaatsen van een nestkast voor de steenuil in of aan de molen geen optie was, onderzochten vrijwilligers van de Stichting Hofvogels op verzoek van het bestuur van Stichting Noordmolen Twickel de mogelijkheden rondom de Noordmolen. Het landschap langs de Azelerbeek bleek een zeer geschikt territorium te zijn voor de steenuil, als fervente jager van muizen. In overleg met de bewoners van het nabij gelegen erf ‘erve Olieslager’ werd daar in een perenboom vlak bij de beek een steenuilenkast geplaatst.

Om de muizen weg te lokken uit het gebouw van de Noordmolen werd vervolgens besloten om aan de oever van de beek op geringe afstand van de Noordmolen een zogeheten muizenruiter te plaatsen. De muizenruiter werd opgebouwd met wilgentakken en gevuld met stro en granen. Muizen worden op deze wijze aangelokt door regelmatig voer te strooien in de ruiter. Op deze werd niet alleen een voor muizen aantrekkelijk alternatief geboden maar werd de omgeving ook aantrekkelijk gemaakt voor de steenuil. In de hoop dat de muizen op weg naar of op terugreis van de muizenruiter te grazen worden genomen.

De door de Stichting Hofvogels opgehangen nestkast is ‘steenmarterproof’. Door het gebruik van een kruipdoor sluipdoor toegang, die geen probleem vormt voor de steenuil, wordt de marter geweerd. Hofvogels monitort de steenuilen van erve Olieslager en zal ook het bestuur van de Noordmolen op de hoogte houden van het wel een wee van dit kleinste uiltje in Nederland.

Na de inzet van allerhande milieuvriendelijke middelen in de oliemolen in combinatie met het plaatsen van de muizenruiter en opgehangen nestkast bleven de uitgezette muizenvallen in de Noordmolen al geruime tijd leeg en werden er ook geen muizenkeutels meer in de molen aangetroffen. Een fantastisch resultaat. Bovendien bleek het altijd weer leuk om als molenaar de bezoekers op de muizenruiter te wijzen en komt ook de Stichting Hofvogels steeds weer in beeld in de verhalen van de molenaars.

Kortom een win win situatie voor iedereen.