Tekst en foto’s: Holly Klein Oonk

Zoals vele vogels krijgen ook uilen jongen. En uilen hebben tegenwoordig vaak een nestkast nodig om te broeden en die nestkasten worden door de Uilenwerkgroep gecontroleerd op eieren en jonge uilebijdekastn.  Zaterdag 11 juni werden op een vijftal adressen in Ambt-Delden nestkasten gecontroleerd op jonge kerkuilen en steenuilen, die vervolgens werden geringd. De boerderijen waar de nestkasten hangen, hebben de perfectie biotoop voor uilen gezien de resultaten van de controles en de conditie van de jonge uilen. De ringers hebben een tabel, waarvan ze kunnen aflezen of de jonge uilen gezond zijn. Dit gebeurt aan de hand van het vastleggen van het gewicht en de lengte van de vleugels. De ringers vergeleken de jonge kuikens al met zogenaamde obesitas kuikens. Alle geringe jonge kerk- en steenuilen waren namelijk kerngezond en wel doorvoed als gevolg van een erg goed broedjaar. Met veel jongen per nestkast en goed gevulde buikjes. 

In totaal werden er die middag 20 uilen geringd. 1 moeder kerkuil, 1 moeder steenuil, 3 steenuil kuikens en 15 kerkuil kuikens. Het leeftijdsverschil tussen de kuikens was duidelijk te zien. Er zaten jongen tussen die nog helemaal in de donsveren zaten en sommigen ontwikkelden al een volwassen verenkleed. In 1 nestkast waren de jongen nog te klein om geringd te worden. We kijkendmetenhadden de mazzel dat moeders nog in de kast zat en niet weg vloog. Dus  hebben we haar ook kunnen ringen. Over twee weken gaan de ringers weer kijken en dan kunnen ze waarschijnlijk  de jonge kuikens wel ringen. Helaas was er 1 jong erg klein. Deze zat ook nog eens onder de luizen en was erg vies. Dit uiltje is wel geringd. Hopelijk red dit uiltje het. De ringers vertelden, dat dit soort situaties wel vaker voorkomen en in voorkomende gevallen dergelijke zwakke jonge uiltjes worden opgegeten door hun broertjes en zusjes. Moeder natuur doet rare dingen..