Dinsdag 8 december werd wederom de traditionele provinciale steenuilenbijeenkomst gehouden in Hellendoorn en werd teruggekeken op het afgelopen broedseizoen. Kijkend naar de resultaten van alle werkgroepen in de provincie Overijssel bleek dat deze in 2015 gemiddeld net iets minder waren dan in 2014. Aanvankelijk leek het, net als in 2014, een goed broedseizoen te worden. Maar het koude voorjaar en vervolgens het ineenstorten van de muizenpopulatie maakte het uiteindelijk toch tot een wat minder broedseizoen. Meerdere werkgroepen in de provincie meldden bijvoorbeeld dat er in de nestkasten te weinig muizen als prooi werden aangetroffen. In plaats daarvan wel veel gevogelte en veelal (jonge) spreeuwen. In één geval zelfs liefst 8 boerenzwaluwen een indicatie van te weinig muizen. Ook werden enkele werkgroepen geconfronteerd met predatie door steenmarters, eekhoorns en wezel. Bijzonder was de waarneming van Johan Drop van de Grutto uit Weerselo: hij trof op een erf in Albergen twee broedende paartjes aan! Broedpaar 1 broedde daar onder de golfplaten van de loopstal, terwijl het 2e broedpaar in een kast broedde in de kap-schuur.

resultaten in pdf

DSC_8800