Het DWHC houdt zich bezig met  onderzoek naar  ziekte- en doodsoorzaken van in het wild levende dieren en met name naar mogelijke ziekte uitbraken. Mocht u dode kerkuilen (of andere in het wild levende vogels/ dieren) aantreffen en de kadavers zijn nog vers, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen tijdens kantoortijden (9.00-17.00) via het telefoonnummer 030-2537925, of ons mailen op dwhc@uu.nl. In overleg met u bepaalt het DWHC of het dier in aanmerking komt voor onderzoek naar de doodsoorzaak. Als het DWHC besluit tot onderzoek over te gaan, zijn er voor u geen verdere kosten aan gebonden. Ook kan in overleg transport geregeld worden om het kadaver op te laten halen. Na afloop van het onderzoek ontvangt u van ons een sectierapport met de uitslag. Sectie op een dood dier voor onderzoek naar de doodsoorzaak, kan alleen plaats vinden als dit dier vers-dood is. ( maximaal 1 dag dood, kadaver intact en nog niet stinkend of huid loslatend). Vrijwilligers in het veld zijn voor het DWHC als “onze ogen en oren” en kunnen vroegtijdig een eventueel optredende ziekteproblematiek bij uilen op het spoor komen. Als u besluit medewerking te verlenen en de dode kerkuil ter sectie wilt aanbieden, deze graag koel bewaren (koelkast temperatuur) en niet invriezen. Op deze website www.dwhc.nl  kunt u verder over ons werk lezen.