De laatste jaren lijkt er een kentering te komen in hoe boeren aankijken tegen bomen. Decennialang werden bomen gekapt; ze staan in de weg voor de machines en veroorzaken minder productie door hun schaduw. Toch komt daar nu verandering in. Steeds meer boeren zien de voordelen van bomen. Ze geven bijvoorbeeld beschutting voor het vee, verbeteren de bodemvruchtbaarheid, houden water vast en slaan CO2 op. En als het goed is, leveren ze nog wat op ook. Walnoten, fruit, bessen, etc. en op langere termijn hout of biomassa. De combinatie wordt ook wel boslandbouw genoemd. 

Ook in Twente zijn in de loop van de jaren talloze solitaire bomen en houtwallen gekapt. Vooral na een kavelruil, waarbij naast elkaar liggende percelen bij één eigenaar kwamen, zag het er slecht uit voor de bomen die eerst op de grens stonden. ‘Een boom is mooi, maar wel op de grond van de buurman’ is een veel gehoorde uitspraak.

Er zijn echter mogelijkheden en voordelen

Bomen kunnen niet alleen in de landbouw voordelen bieden maar het levert ook biodiversiteit op. Een fruitboomgaard kan bijv. worden gecombineerd met de vrije uitloop van kippen. Bomenrijen tussen de akkers lijken voor minder opbrengst te zorgen voor het gewas vlakbij de bomen maar juist voor meer opbrengst verderop, omdat er veel meer beschutting is voor de wind. Hier wordt door de Universiteit in Wageningen onderzoek naar gedaan. Overigens valt productieverlies erg mee bij grasland.

In haar recente Bossenstrategie heeft minister Carola Schouten van Landbouw plannen opgenomen om de komende tien jaar zevenduizend hectare boslandbouw te realiseren. Op termijn moet dat zelfs 25.000 hectare worden. Hofvogels juicht deze ontwikkeling toe; want dit levert ook een bijdrage aan de biodiversiteit; meer insecten en meer vogels en daarmee ook een dempende werking op plaagdieren zoals de eikenprocessierups en de buxusmot. Onze stichting is de laatste jaren bezig met erf-/ en gebiedsverbeteringsplannen en wil ook graag meer aandacht geven aan het landschap tussen die erven. De ontwikkeling van boslandbouw past daar goed in.