DSC_1963De gemeente Hof van Twente zal met het uitbreidingsplan Marke III andere bewoners in gedachte hebben gehad dan de huidige bewoners die er verblijven. Verschillende soorten weidevogels als Tureluur, Scholekster, Kievit en Grutto hebben het gebied herontdekt en bivakkeren er al geruime tijd in de natte en drassige gedeelten van het uitbreidingsplan. De kievit heeft er onlangs zelfs gebroed. Een opmerkzame jonge spotter trof in het vroege voorjaar in het drassige middengedeelte van de Marke III de kievit broedend aan op vier eieren en plaatste er een stok bij. Onbekend is of het broedsel is uitgekomen. De pullen verlaten vrijwel direct na de geboorte het nest en zoeken bescherming in het hoge gras.

 

Het wil qua woningbouw tot op heden maar niet lukken met de Marke III. De verleidelijke slogan ‘wonen in het groen’ heeft tot op heden niet de beoogde nieuwe bewoners aangetrokken. Wel een andere groep bewoners, die voor haar levensonderhoud afhankelijk is van groene en vooral natte en drassige weidegebieden waar ze volop kunnen foerageren. Grutto, Tureluur, Kievit en Scholekster hebben het gebied herontdekt en verblijven er al geruime tijd.

 

Al meerdere jaren vindt er een opmerkelijke achteruitgang van de weidevogel plaats. Een trend die nauwelijks nog te stoppen lijkt. Niet alleen in de omgeving van Hengevelde, waar circa tien jaar terug Grutto, Tureluur en Wulp nog volop in de weilanden rondom het dorp te zien waren, maar in geheel Nederland worden deze soorten ernstig bedreigd. Verdroging door drDSC_1148ainage, uitbreidingsplannen van gemeenten, vroegtijdige bemesting en bewerking van gras- en maislanden en predatie door kraaien, gaaien en andere rovers worden onder andere als oorzaak van deze teloorgang gezien.

 

Hoelang de weidevogels het gebiedje nog zullen omarmen in onduidelijk. Te verwachten valt dat door opdroging van de bouwkavels en een start van bouwactiviteiten de vogels andere bestemmingen zullen zoeken. Tot die tijd moeten we dan ook maar genieten van deze kortstondige herbestemming.