Tekst en foto’s:     Miriam Bak, vrijwilligster Stichting Hofvogels

De maand april is uitgeroepen als maand van de biodiversiteit. In het kader hiervan worden er diverse ‘groene’ activiteiten georganiseerd, waaronder het uitpluizen van braakballen van met name de kerkuil. Op verschillende basisscholen in de Hof van Twente zijn vrijwilligers van IVN en de Stichting Hofvogels druk doende met het geven van zogenaamde gastlessen over inheemse uilensoorten en het belang die deze uilen hebben voor de natuur en het landschap. Aan de orde komen de verschillende uilensoorten, wat zij zoal eten en natuurlijk wat we kunnen doen om de leefomgeving en leefomstandigheid van deze uilen te verbeteren.  Het inrichten van zogenaamde natuurerven in combinatie met het plaatsen van nestkasten zijn daar voorbeelden van. Bij de lessen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde leskisten die zijn ontwikkeld in het kader van het vierjarige adoptieplan ‘Hof voor de Steenuil’. Hierin werken gemeente, Landschap Overijssel, IVN afdelingen en de Stichting Hofvogels samen om de leefomstandigheid van de steenuil te verbeteren. Deze leskisten bevatten uitgebreide documentatie over uilen en een lesbrief waarmee de scholen zelfstandig aan de slag kunnen.

 

 

 

Na een stukje theorie gaan de kinderen aan de slag met pincet, stokje, loep en borsteltje om ieder een braakbal uit te gaan pluizen. Wat heeft de uil zoal gegeten? Vol enthousiasme en als echte onderzoekers gaan de kinderen aan de slag. De botjes en schedels kunnen onder de microscoop bekeken worden. Aan de hand van de aangetroffen kiezen is het uitzoeken welke muis er gegeten is. In een klein bakje mogen de kinderen de gevonden botjes mee naar huis nemen. Altijd weer een groot succes!